การจัดอันดับ อาชีพ อาชีพทำเงิน

ม.หอการค้าไทย เผย 10 อันดับ “อาชีพและธุรกิจ” ดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2562

Home / บทความการทำงาน / ม.หอการค้าไทย เผย 10 อันดับ “อาชีพและธุรกิจ” ดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2562

เป็นประจำในทุกปีที่เราจะได้เห็นการวิเคราะห์และจัดอันดับทั้งด้านอาชีพและธุรกิจ จากสถาบันการจัดอันดับทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับตัวและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสอยู่ตลอดเวลา

เปิด 10 อันดับ “อาชีพและธุรกิจ” ดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2562

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้นำข้อมูลการจัดอันดับด้านอาชีพและธุรกิจจาก ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้มีการวิเคราะห์และจัดอันดับอาชีพที่มีความโดเด่น-ไม่โดเด่น รวมถึงธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ประจำปี 2562

โดยได้มีการพิจารณาจากเกณฑ์ยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง ภาวะการแข่งขัน พิจารณาจากความต้องการ ความสอดคล้องของกระแสนิยม และยังรวมถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 10 อันดับ "อาชีพและธุรกิจ" ดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2562 

10 อันดับอาชีพโดดเด่น ปี 2562

1. แพทย์ (แพทย์ผิวหนัง, ศัลยแพทย์)

2. นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักพัฒนา Application, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และโปรแกรมเมอร์

3. นักบิน, นักการตลาดออนไลน์, เน็ตไอดอล

4. นักขายออนไลน์, นักการเงิน

5. ผู้พิพากษา, ทนาย

6. ผู้ประกอบการ

7. ดารา/นักร้อง

8. นักวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยด้านอาหาร, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยอาหาร, ทันตแพทย์

9. ครูสอนพิเศษ, กราฟิกดีไซเนอร์

10. ที่ปรึกษาธุรกิจ, นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม, นักกีฬา E-spot (เกมเมอร์)

ทั้งนี้ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลอีกด้วย สาเหตุที่อาชีพด้านการแพทย์ (แพทย์ผิวหนัง, ศัลยแพทย์) เป็นอาชีพดาวรุ่งอันดับ 1 นั้น ก็เพราะว่าในปัจจุบันความต้องการแพทย์ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเริ่มหันมาให้ความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพและความงามกันมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งจำนวนแพทย์ที่ออกสู่ตลาดแรงงานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ส่งผลให้ระดับรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ก็ยังมีปัจจัยด้านลบคือ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ความเชื่อมั่นต่อการรักษาหรือการให้บริการ ภาระงานที่มีจำนวนมาก และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการรักษา ฯลฯ

10 อันดับอาชีพไม่โดดเด่น ปี 2562

1. อาชีพฟอกย้อมผ้า

2. ช่างซ่อมรองเท้า

3. นักหนังสือพิมพ์/นิตยสาร

4. นักข่าววิทยุ/โทรทัศน์, ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเอกชน

5. บรรณารักษ์

6. ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม

7. เกษตรกร

8. โบรกเกอร์ หรือนายหน้า

9. พนักงาน Call center

10. พนักงานธนาคาร

จากผลการสำรวจดังกล่าวทำให้เราได้เห็นถึงสภาวะของตลาดแรงงานในประเทศไทยอย่างชัดเจน และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออาชีพในปี 2562 เช่น สภาวะด้านเศรษฐกิจของประเทศปีนี้ที่คาดว่าจะมีการขยายตัว 4.0-4.2% นโยบายการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสเทศที่ง่ายและมีราคาไม่สูงมาก การเปลี่ยนแผปลงพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันที่มีการเน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีมากขึ้น และยังรวมถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ อีกด้วย

 10 อันดับ "อาชีพและธุรกิจ" ดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2562 

10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2562

1. ธุรกิจ e-commerce

2. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม

3. ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว

4. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ให้บริการโครงข่าย และธุรกิจเกม, ธุรกิจพัฒนา application

5. ธุรกิจด้าน fintech และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี

6. ธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยว, Hostel, Modern tourism และ lifestyle tourism และธุรกิจ street food

7. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

8. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ, ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย

9. ธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ

10. ธุรกิจคาร์แคร์, ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และบรรจุภัณฑ์

สำหรับเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจด้าน e-commerce ติดอยู่ในอันดับ 1 เนื่องจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีจำนวนมาก มีต้นทุนต่ำ ไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย มีนโยบายที่สนับสนุนจากภาครัฐ มีระบบขนส่งที่รวดเร็ว มีวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย และนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ประกอบการในการให้บริการ platform รายใหญ่เข้ามาขยายธุรกิจในไทย เช่น อาลีบาบา, ลาซาด้า และช้อปปี้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากนโยบายเก็บภาษีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งเดิมและคู่แข่งใหม่ และปัญหาน่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์ ฯลฯ

10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2562

1. ธุรกิจเช่าหนังสือ, ธุรกิจหัตถกรรม และเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ดั้งเดิมที่ไม่มีการปรับตัว)

2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่น DVD, CD และเครื่องเล่น DVD, CD

3. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต

4. ธุรกิจหนัง และผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด

5. ธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน

6. ธุรกิจสถานศึกษาเอกชน, ธุรกิจพ่อค้าคนกลางทางการเกษตร

7. ธุรกิจของเล่น

8. ธุรกิจผลิตสังกะสี

9. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม, ธุรกิจดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์

10. ธุรกิจอุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑ์ยาง และปาล์มน้ำมัน

ซึ่งจากผลการสำรวจดังกล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะมีการขยายตัวได้ 4.0-4.2% ด้านการส่งออกขยายตัว 4.8-5.0% ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1.1-1.3% และด้านอัตราการว่างงานที่ 1.0-1.2% โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปี 2562 นี้ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยปีนี้ยังขยายตัวในระดับ 4% ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น การลงทุนภาครัฐยังขยายตัวต่อเนื่องทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยด้านลบ ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งและการก่อการร้ายระหว่างประเทศ สถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐ-จีน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้น ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://cebf.utcc.ac.th/, www.posttoday.com

บทความที่น่าสนใจ