การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนนักการเมืองไทย นักการเมืองไทย เงินเดือน

เปิดค่าตอบแทน เงินเดือนนักการเมืองไทย – รายได้สูงเป็นแสนต่อเดือน

Home / บทความการทำงาน / เปิดค่าตอบแทน เงินเดือนนักการเมืองไทย – รายได้สูงเป็นแสนต่อเดือน

นักการเมือง อาชีพที่มีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในกระบวนการทางการเมือง เช่น การจัดตั้งรัฐบาล ทำหน้าที่บริหารประเทศ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสังคม ประชาชน กับรัฐ การสรรหาผู้นำและบุคลากร ทางการเมือง และการนำเสนอประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขให้แก่สังคม ทำทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สำหรับชาวแคมปัส-สตาร์ ที่สนใจในสาขาอาชีพนี้ ลองมาดู ฐานเงินเดือนนักการเมืองไทย กันค่ะ ว่าแต่ละตำแหน่งได้เท่าไรบ้าง ? – เปิดค่าตอบแทน เงินเดือนนักการเมืองไทย มีเงินประจำตำแหน่งด้วยนะ

เงินเดือนนักการเมืองไทย – รายได้เป็นแสนต่อเดือน

สำหรับอาชีพนักการเมืองในเรื่องของค่าตอบแทน นอกจากจะได้รับเงินเดือนแล้ว ในแต่ละตำแหน่งยังบวกค่าตอบแทนเป็นเงินประจำตำแหน่งเพิ่มให้ด้วยค่ะ รายได้ต่อไปนี้ที่จะเอามาให้ดูกันนั้นยังไม่รวมค่าสวัสดิการอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประชุม ฯลฯ

นายกรัฐมนตรี

เงินเดือน  75,590 บาท

เงินประจำตำแหน่ง  50,000 บาท

รวมรายได้ต่อเดือน  125,590 บาท

รองนายกรัฐมนตรี

เงินเดือน 74,420 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 45,500  บาท

รวมรายได้ต่อเดือน 119,920 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เงินเดือน 73,240 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท

รวมรายได้ต่อเดือน 115,740 บาท

รัฐมนตรีช่วยการกระทรวง

เงินเดือน 72,060 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท

รวมรายได้ต่อเดือน  113,560 บาท

ภาพ:  Austin Distel

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เงินเดือน 75,590 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท

รวมรายได้ต่อเดือน  125,590 บาท

ประธานวุฒิสภา

เงินเดือน 74,420 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท

รวมรายได้ต่อเดือน  119,920 บาท

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

เงินเดือน 73,240 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท

รวมรายได้ต่อเดือน  115,740 บาท

รองประธานวุฒิสภา

เงินเดือน 73,240 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท

รวมรายได้ต่อเดือน  115,740 บาท

ภาพ : Mikael Kristenson

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

เงินเดือน 73,240 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท

รวมรายได้ต่อเดือน  115,740 บาท

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เงินเดือน 71,230 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาท

รวมรายได้ต่อเดือน  113,560 บาท

สมาชิกวุฒิสภา

เงินเดือน 71,230 บาท

เงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาท

รวมรายได้ต่อเดือน  113,560 บาท

อ้างอิงข้อมูลจาก : polsci.chula.ac.th, กรุงเทพธุรกิจ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553, senate.go.th

บทความแนะนำ