กกต. การเลือกตั้ง ประธาน กกต. อิทธิพร บุญประคอง เลือกตั้ง62

อิทธิพร บุญประคอง อดีตเอกอัครราชทูต สู่การเป็น ประธาน กกต. – เลือกตั้ง 62

Home / วาไรตี้ / อิทธิพร บุญประคอง อดีตเอกอัครราชทูต สู่การเป็น ประธาน กกต. – เลือกตั้ง 62

เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นฮอตในโลกออนไลน์ตอนนี้เลย สำหรับแฮกแท็ก #ไม่มีเครื่องคิดเลข หลังจากที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลคะแนนเลือกตั้งเมื่อคืนวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

เปิดประวัติ อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ นายอิทธิพร บุญประคอง กันให้มากยิ่งขึ้น จากอดีตทูตสู่การเป็น ประธาน กกต. คนล่าสุด…

อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.

ภาพจาก : www.matichon.co.th

ประวัติส่วนตัว

นายอิทธิพร บุญประคอง เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2499 ด้านการศึกษาจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2522 และจบการศึกษานิติศาสตร์มหาบัณฑิต Tulane สหรัฐอเมริกา ปี 2527

เส้นทางการทำงาน

เมื่อเรียนจบแล้ว นายอิทธิพร บุญประคอง ก็เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอด ทั้งนี้เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รองตัวแทนของประเทศไทยในคดีตีความคำพิพากษาศาลยุธิธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยปราสาทพระวิหาร ปี 2553 และในฐานะอธิบดีกรมสนธิสัญญาฯ จึงได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการองค์กรร่วมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีประหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี 2553 – 2555

อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.

ภาพจาก : news.mthai.com

และในเวลาต่อมาก็ได้รับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ปี 2555 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ประธานกลุ่ม 77 และจีน ประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ในปี 2557

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี ปี 2558 รวมถึงการเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนเข้ารับการเลือกตั้งของไทย ในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ปี 2559 นอกจากนี้ยังเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนที่จะมาลงสมัครเป็น ประธาน กกต. อีกด้วย

The Morning – เปิดใจประธาน กกต.คุมบังเหียนเลือกตั้ง 62

Link : seeme.me/ch/goodmorningthailand/Mr0pX8

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)

สำหรับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดปัจจุบัน มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (12 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน)
2. ศาสตราจารย์ ดร. สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง (12 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน)
3. ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการเลือกตั้ง (12 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน)
4. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง (12 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน)
5. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง (12 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน)
6. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง (4 ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน)
7. ดร. ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง (4 ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน)

โดยมี พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง (8 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน) นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์, นายเมธา ศิลาพันธ์, นายแสวง บุญมี, นายกฤช เอื้อวงศ์ และนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล เป็นรองเลขาธิการ กกต.

สาระน่ารู้ส่งท้าย…

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Election Commission of Thailand) หรือย่อว่า กกต. (ECT) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่หลักเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการสืบทอดอำนาจหรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่ประชาชนไม่ได้เลือก รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยทุจริตและคดโกง

บทความที่น่าสนใจ