นายกรัฐมนตรี ประวัติ ประวัตินักการเมือง เลือกตั้ง แคนดิเดต

เปิดประวัติการศึกษา ผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี 2562

Home / วาไรตี้ / เปิดประวัติการศึกษา ผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี 2562

เปิดประวัติการศึกษาของรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในปี 2562  จะมีใครบ้างไปอัปเดตกันได้เลย / (candidate แปลว่า ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง , ผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี , ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี , ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)

เปิดประวัติการศึกษา แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี 2562

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พรรคไทยรักษาชาติ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ประวัติด้านการศึกษา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

– ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเข้ารับการศึกษาขั้นต้นจนสำเร็จจากโรงเรียนจิตรลดา

– ครั้นทรงสำเร็จมัธยมศึกษา ได้เสด็จไปประทับ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจนสำเร็จ ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี (Bachelor of Science Degree in Bio-Chemistry)

– จากนั้น ทรงเข้ารับการศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ณ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Statistics and Public Health) จนสำเร็จในการศึกษา

News : เพจ iLaw เผยข้อกฎหมาย ‘ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน’ นั่งนายกฯ ได้หรือไม่

News : ในวันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา ประมาณ 23.00 น. ได้มี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ‘ทูลกระหม่อมหญิง’ ต้องอยู่เหนือการเมือง : อ่านข่าว https://news.mthai.com/general-news/707025.html

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พรรคเพื่อไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ นายชัยเกษม นิติสิริ

ภาพ: sudaratofficial

ประวัติด้านการศึกษา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

– สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จาก คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติด้านการศึกษา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ภาพ: chadchartofficial

ประวัติด้านการศึกษา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

– สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์

– วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2530

ภาพ : mthai

ประวัติด้านการศึกษา นายชัยเกษม นิติสิริ

– จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ

– มัธยมปลายจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 28

– จบการศึกษาปริญญาตรีแผนกนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี จากมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้

– ระดับปริญญาโท L.L.M. จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาลตามความต้องการของกรมอัยการ(สำนักงานอัยการสูงสุด) และทุนของมูลนิธิ Starr ประเทศสหรัฐอเมริกา)

– และยังจบการศึกษาเนติบัณฑิต ไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาด้วย

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พรรคพลังประชารัฐ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ภาพ: prayutofficial

ประวัติการศึกษา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

– สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนสหะกิจวิทยา จังหวัดลพบุรี ซึ่งนางเข็มเพชร คุณแม่ของท่านเป็นคุณครูอยู่ที่นั่น ปัจจุบันโรงเรียนยุบไปแล้ว

– ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  เรียนปีเดียวก็ลาออกเนื่องด้วยบิดาเป็นนายทหารต้องโยกย้ายไปในหลายจังหวัด

– จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

– ภายหลังได้ศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 (ตท.12) และเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23 และเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พรรคประชาธิปัตย์

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ภาพ: Abhisit.M.Vejjajiva

ประวัติการศึกษา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

– เข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลยุคลธร จากนั้นได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่โรงเรียนสเกทคลิฟ และที่โรงเรียนอีตัน ที่ประเทศอังกฤษ

– ระดับปริญญาตรีด้านปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด จนจบการศึกษาด้วยดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ภายในเวลา 3 ปี และนับเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ต่อจากพระยาศรีวิศาลวาจา

– ระดับปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

– หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้ว ได้กลับมาสอนหนังสือที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงปี พ.ศ.2533-2534 และในระหว่างนั้นได้ศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจนได้รับปริญญาตรีจากรามคำแหงอีกใบหนึ่งด้วย

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พรรคอนาคตใหม่

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ภาพ: ThanathornOfficial

ประวัติการศึกษา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

– จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

– ระดับมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

– ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (หลักสูตรนานาชาติ); Twinning Engineering Programmes (TEP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม ประเทศอังกฤษ ขณะเรียนปริญญาตรีเขาเริ่มสนใจการทำกิจกรรมของนักศึกษา และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันเรื่อยมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2542 นายธนาธรได้รับเลือกเป็นอุปนายก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) และในปี พ.ศ. 2543 ได้รับเลือกเป็นรองเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พรรคชาติไทยพัฒนา

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา

ภาพจาก: news.mthai

ประวัติการศึกษา น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พรรคเสรีรวมไทย

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

ภาพ: sereepisutht

ประวัติการศึกษา  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

– จบศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนทวีธาภิเศก

– จากนั้นจึงได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 8 (ตท.8)

– เคยรับราชการอยู่ที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ช่วง พ.ศ. 2515-2524 ได้ต่อสู้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จนบ้านเมืองบังเกิดความสงบเรียบร้อย และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1

– นอกจากนั้น ยังได้รับพระราชทานรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” รางวัล “บุคคลดีเด่นของชาติ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัล “ข้าราชการที่ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายมหาวิทยาลัย

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พรรภูมิใจไทย

อนุทิน ชาญวีรกูล

ภาพ: AnutinC

ประวัติการศึกษา อนุทิน ชาญวีรกูล

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ

– จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hoftra ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2532

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พรรคชาติพัฒนา

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

ภาพ: ChartpattanaParty

ประวัติการศึกษา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

– จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดู รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

บทความแนะนำ