การจัดอันดับ นักศึกษาจบใหม่ อาชีพ อาชีพทำเงิน

10 อันดับสาขาวิชา ที่เรียนจบมาแล้วไม่ตกงานแน่นอน มีค่าตอบแทนสูงมาก

Home / วาไรตี้ / 10 อันดับสาขาวิชา ที่เรียนจบมาแล้วไม่ตกงานแน่นอน มีค่าตอบแทนสูงมาก

น้องๆ บางคน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี อาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว สาขาวิชาที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้น จบมาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง พร้อมทั้งจะเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนดีหรือไม่ วันนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวม 10 อันดับสาขาวิชา ที่สามารถสร้างรายได้มากที่สุด มาฝากกันด้วย..

ซึ่งเป็นผลสำรวจจาก Higher Education Statistics Agency แห่งสหราชอาณาจักร ที่ได้ทำการสำรวจ 10 สาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้มากที่สุด ตลอดระยะเวลาของการทำงาน (Top 10 Degree Subjects by Lifetime Salary) โดยคิดจากค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปี ตามมาดูกันเลยว่าจะมีสาขาวิชาที่ น้องๆ กำลังศึกษากันอยู่หรือเปล่า

10 อันดับสาขาวิชา ที่มีรายได้มากที่สุด

อันดับ 10 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

(Japanese Studies)

เนื่องจาก ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่และกระจายไปทั่วโลก จึงทำให้นักเรียน นักศึกษา ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ จากทั่วโลก ดังนั้น ผู้ที่จบการศึกษาในสาขานี้จึงมีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงพอสมควร โดยอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของการทำงานจะอยู่ที่ £36,437 ต่อปี หรือประมาณ 1,992,849 บาทต่อปี

อันดับ 9 สาขาวิชาการวิจัยเชิงปฎิบัติการ

(Operational Research)

สำหรับสาขาวิชาการวิจัยเชิงปฎิบัติการ เป็นที่ต้องการในสายงานด้านลอจิสติกส์และวิเคราะห์การตลาดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะด้วยความที่เป็นธุรกิจการส่งออกและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้อัตราเงินเดือนของการทำงานโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ £36,904 ต่อปี หรือประมาณ 2,018,391 บาทต่อปี

อันดับ 8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(Civil Engineering)

โดย วิศวกรรมโยธา เป็นอาชีพที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และมีบทบาทในการสนับสนุนทั้งกิจการของภาครัฐและเอกชน ให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น ผู้ที่เรียนจบทางด้านวิศวกรรมโยธาจึงสามารถเลือกที่จะทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี ฯลฯ โดยมีอัตราเงินเดือนของการทำงานโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ £36,904 ต่อปี หรือประมาณ 2,023,693 บาทต่อปี

อันดับ 7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์

(Industrial Relations)

บางคนอาจจะงง ว่าเรียนจบในสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์มาแล้ว จะสามารถประกอบอาชีพด้านไหนได้บ้าง ต้องบอกเลยว่าในงานด้านอุตสาหกรรมต้องการคนที่เรียนจบทางด้านนี้เป็นจำนวนมาก เพราะด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อนายจ้างหรือเจ้าของกิจการ ที่จะสามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับพนักงานได้ ช่วยให้การดำเนินงานสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ผู้ที่จบทางด้านนี้ยังต้องมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอีกด้วย เราจะเห็นได่ว่า อาชีพทางด้านนี้มีความสำคัญต่อโครงสร้างของอุตสาหกรรมมากเลยทีเดียว โดยมีอัตราเงินเดือนของการทำงานโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ £37,139 ต่อปี หรือประมาณ 2,036,579 บาทต่อปี

อันดับ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่

(Minerals Technology)

จากการสำรวจพบว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากเรียนจบแล้ว ส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับเหมืองแร่และปิโตรเคมี มีอัตราการว่างงานที่ค่อนข้างต่ำและมีอัตราการจ้างงานที่สูงเลยทีเดียว โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่อยู่ที่ £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาทต่อปี

การจัดอันดับอาชีพ

อันดับ 5 สาขาวิชาเอเชียใต้ศึกษา

(South Asian Studies)

สำหรับ สาขาวิชาเอเซียใต้ศึกษา ใครที่เรียนจบในด้านนี้จะต้องรู้วิธีการนำเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ เข้ามาดำเนินงานในองค์กร รวมทั้งยังต้องรู้จักวิธีการบูรณาการความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิภาคเอเชียเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศมากที่สุด โดยมีมีอัตราเงินเดือนเฉลี่อยู่ที่ £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาทต่อปี

อันดับ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมพลังงาน

(Chemical, Process and Energy Engineering)

สำหรับ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมพลังงาน เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด โดยผู้ที่จบทางด้านนี้จะต้องทำงานด้านการวิจัยเป็นส่วนใหญ่ และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีประโยชน์ต่อภาครัฐและประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงทำให้มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £38,538 ต่อปี หรือประมาณ 2,113,296 บาทต่อปี

อันดับ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

(Engineering)

ทักษะทางด้านวิศวกรรมเป็นศาสตร์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของสังคม จึงทำให้อาชีพทางด้านวิศวกรรมมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก วิศวกรจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถเรียกเงินเดือนในระดับสูงได้ ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาจบใหม่ โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £39,528 ต่อปี หรือประมาณ 2,177,231 บาทต่อปี

อันดับ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมอาคารหรือการวางแผน

(Architecture, Building or Planning)

เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้เป็นอย่างดี โดยสาขาวิชานี้ผู้ที่เรียนจบสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายตำแหน่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน และการออกแบบ อาคาร สถานที่ต่างๆ ซึ่งมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £39,751 ต่อปี หรือประมาณ 2,179,813 บาทต่อปี

อันดับ 1 สาขาวิชาแพทย์และทันตกรรม

(Medicine and Dentistry)

สำหรับคนที่เรียนจบทางด้านนี้จะต้องเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างหนักเลยทีเดียว โดยต้องใช้เวลาในการเรียนถึง 6 ปีเต็มด้วยกัน และนอกจากนี้ คนที่เรียนในสาขาวิชานี้จะต้องเป็นคนที่มีความขยัน ทุ่มเท มากๆ อีกด้วย แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกมาแล้ว บอกได้เลยว่าอาชีพทางด้านนี้ได้รับค่าตอบแทนคุ้นอย่างแน่นอน โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £41,624 ต่อปี หรือประมาณ 2,280,234 บาทต่อปี

ที่มา : http://blog.graduate-fasttrack.co.uk