google ตำแหน่งงาน นักศึกษาจบใหม่ อาชีพทำเงิน

10 ตำแหน่งงานบริษัท Google ที่มีค่าตอบแทนมากที่สุด – วิศวกรซอฟต์แวร์ รายได้ 6.3 ล้านบาท

Home / บทความการทำงาน / 10 ตำแหน่งงานบริษัท Google ที่มีค่าตอบแทนมากที่สุด – วิศวกรซอฟต์แวร์ รายได้ 6.3 ล้านบาท

Google ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรชั้นนำของโลกที่มีผู้คนใฝ่ฝันอยากจะเข้าทำงานด้วยมากที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง มีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในสายงานแล้วนั้น ก็ยังมีค่าตอบแทนที่สูงมากอีกด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่นักศึกษาจบใหม่ หรือคนรุ่นใหม่อยากจะเข้าทำงานที่องค์กรแห่งนี้

10 ตำแหน่งงานบริษัท Google ที่มีค่าตอบแทนมากที่สุด

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มี 10 ตำแหน่งงานในบริษัท Google ที่มีค่าตอบแทนมากที่สุดมาฝากกันด้วย จะมีตำแหน่งงานด้านไหนกันบ้าง ตามมาดูกันเลย…

10 ตำแหน่งงานบริษัท Google ที่มีค่าตอบแทนมากที่สุด

10. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ระดับ 3

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 (Product manager) มีรายได้ต่อปี : $185,000 หรือประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ในการดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และคอยดูแลลูกทีมให้ทำงานร่วมกันเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้

9. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ระดับ 2

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ระดับ 2 (Engineering Manager) มีรายได้ต่อปี : $192,000 หรือประมาณ 6.3 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ในการดูแลทีมวิศวกรให้สามารถดำเนินงานในการพัฒนา ทำการทดสอบ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอีกด้วย

8. วิศวกรซอฟต์แวร์

วิศวกรซอฟต์แวร์ (Staff Software Engineer) มีรายได้ต่อปี : $200,923 หรือประมาณ 6.6 ล้านบาทต่อปี วิศวกรของ Google ทุกคนจะต้องเป็นคนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ Google ได้รับการขนานนามว่าเป็นองค์กรที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากในการสมัครเข้าทำงาน เพราะนอกจากจะต้องเก่งแล้ว ยังจะต้องเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีด้วย

7. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับสูง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับสูง (Senior Product Manager) มีรายได้ต่อปี : $200,923 หรือประมาณ 6.6 ล้านบาทต่อปี สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ชั่วโมงบินมีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนาน ถือได้ว่าเป็นพนักงานที่มีค่าขององค์กร และยังสามารถคอยช่วยพาทีมวิศวกรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ตแหน่งของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับสูงจะมีค่าตอบแทนสูงมากขนาดนี้

6. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับสูง

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับสูง (Senior Software Engineering Manager) มีรายได้ต่อปี : $205,290 หรือประมาณ 6.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม รวมถึงประสบการณ์ในการควบคุมดูแลนักเขียนโปรแกรมในทีมให้สามารถทำงานออกมาได้ตามเป้าหมาย

10 ตำแหน่งงานบริษัท Google ที่มีค่าตอบแทนมากที่สุด

5. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Marketing Director) มีรายได้ต่อปี : $234,741 หรือประมาณ 7.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้แก่ผู้ใช้งานทั่วไปหรือลูกค้าได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

4. วิศวกรซอฟต์แวร์ระดับสูง

วิศวกรซอฟต์แวร์ระดับสูง (Senior Staff Software Engineer) มีรายได้ต่อปี : $242,500 หรือประมาณ 8 ล้านบาทต่อปี สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับสูงถือได้ว่าเป็นตำแหน่งงานที่ได้รับเงินเดือนสูงมากที่สุดอีกตำแหน่งงานของบริษัท Google เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแผนก สามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

3. ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ (Director) มีรายได้ต่อปี : $247,500 หรือประมาณ 8.2 ล้านบาทต่อปี เป็นตำแหน่งที่ถูกคาดหวังให้นำความรู้ความสามารถและทักษะความเป็นผู้นำมาใช้บริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งทำให้คนภายในทีมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ไปถึงเป้าหมายการทำงานให้ได้

2. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กลุ่ม

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กลุ่ม (Group Product Manager) มีรายได้ต่อปี : $253,905 หรือประมาณ 8.4 บาทต่อปี มีหน้าที่คอยเชื่อมต่อทุกโครงการขององค์กรให้ทำงานสมัพันธ์กันไปด้วยดี ดังนั้นคนที่จะมาทำตำแหน่งงานนี้จะต้องเป็นคนที่มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี (จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับหลายแผนก)

1. ผู้อำนวยการด้านวิศวกรรม

ผู้อำนวยการด้านวิศวกรรม (Group Product Manager) มีรายได้ต่อปี : $283,591 หรือประมาณ 9.4 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ในการดูแลด้านวิศวกรรมทุกประเภทขององค์กร โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาอย่างน้อย 10 ปีด้วยกัน

ที่มา : www.scholarship.in.thwww.businessinsider.com

บทความที่น่าสนใจ