งานด้านไอที ยุคดิจิทัล อาชีพทำเงิน เทรนด์อาชีพ

9 อันดับ สายงานด้านไอที เนื้อหอมสุด ๆ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ปี 2019

Home / บทความการทำงาน / 9 อันดับ สายงานด้านไอที เนื้อหอมสุด ๆ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ปี 2019

หากเราลองสังเกตดูในยุคปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำของเราทุกคนมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบรถเมล์ที่กำลังวิ่งอยู่บนถนนว่าตอนนี้อยู่ตรงไหน ใกล้ถึงป้ายรถเมล์หรือยัง และยังรวมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้เราสามารถจ่ายเงินได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องพกเงินสดติดตัว เพราะสามารถจ่ายเงินผ่านแอปฯ ได้นั่นเอง

9 อันดับ สายงานด้านไอที ที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด

จากผลการสำรวจของ เอ็กซ์พีริส ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรในระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้มีการจัดอันดับความต้องการของตลาดแรงงงานทางด้านสายไอที ประจำปี 2019

ซึ่งเป็นการสำรวจจากกลุ่มลูกค้าในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ สถาบันการเงิน โทรคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต ที่ปรึกษาและให้บริการด้านไอที พบว่า อาชีพทางด้านไอทีกำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และนี่ก็คือ 9 อันดับสายงานด้านไอทีที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปี 2019

9 อันดับ สายงานด้านไอที ที่ตลาดแรงงานต้องการ 

อันดับ 9 IT Support

เป็นสายงงานที่ต้องการของตลาดแรงงานมาโดยตลอด เนื่องจากการขยายตัวของตลาดไอที และการทรานส์ฟอร์เมชั่นเข้าสู่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเอง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ IT Support กำลังเป็นที่ต้องการขององค์กร หรือบริษัทต่าง ๆ ในยุคดิจิทัลนี้

มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ : 18,700 – 55,000 บาทต่อเดือน

อันดับ 8 Cyber Security

สำหรับ Cyber Security เป็นอีกหนึ่งสายงานที่สำคัญและเป็นที่ต้องการสูงมากในยุคดิจิทัล เนื่องจากการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานในโลกอินเทอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ต้องมีการสร้างความมั่นใจในระบบต่าง ๆ ว่ามีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวในการเข้าใช้งาน ไม่มีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการทำงานขององค์กร นอกจากนี้ยังรวมถึงด้านกฎหมายที่ Cyber Security จะต้องมีหน้าที่ในการดูแลด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ : 65,000 – 200,000 บาทต่อเดือน

อันดับ 7 IT Management & Project Management

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการทางธุรกิจยังคงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั้นก็เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น ตลาดออฟไลน์ก็หันมาทำออนไลน์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ต้องมีการทำงานผสมผสานความรู้ทั้งด้านธุรกิจและไอทีเข้าด้วยกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่อาชีพ IT Management & Project Management กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ : 38,000 – 150,000 บาทต่อเดือน

9 อันดับ สายงานด้านไอที ที่ตลาดแรงงานต้องการ 

อันดับ 6 Database Management

ระบบฐานข้อมูล ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับและสนับสนุนการพัฒนาระบบต่าง ๆ ส่งผลทำให้ระบบฐานข้อมูลมีความจำเป็นอย่างมาก ที่ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลและจัดการระบบให้สามารถทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา

มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ : 28,000 – 105,000 บาทต่อเดือน

อันดับ 5 ERP / SAP

เมื่อองค์กรมีความต้องการนำระบบ ERP มาใช้ เพื่อช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ ทำให้ตำแหน่งงานด้าน ERP / SAP กำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็น SAP/Oracle Functional Consultant, SAP/ERP Analyst, ERP Consultant, ERP Implementation Specialist และ ERP Support & Administrator ฯลฯ

มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ : 30,000 – 220,000 บาทต่อเดือน

อันดับ 4 E-Commerce & Digital Marketing

อย่างที่เราได้กล่าวมาข้างต้นว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำของเราเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต โซเชียมีเดียต่าง ๆ ก็มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ บวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าและชำระเงินทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลทำให้หลาย ๆ ธุรกิจได้หันมาใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสการเข้าธุรกิจ ดังนั้นสายงานด้าน Online/Digital Marketing, Content Manager/Specialist, SEO/SEM, Web/Graphic Designer, Web Master และ E-Commerce Front/Back End Developer (Web/Mobile) จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มสูงตามไปด้วย

มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ : 26,000 – 90,000 บาทต่อเดือน

อันดับ 3 งานด้าน Infrastructure

สำหรับงานด้าน Infrastructure เช่น Network & System ฯลฯ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสายงานด้านนี้จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายพื้นฐาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงทักษะด้านการจัดการระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์อย่างมีประสทิธิภาพ อาชีพด้าน Infrastructure เช่น Infrastructure Manager, Network Engineer, System Engineer, Network Administrator และ System Administrator เป็นต้น

มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ : 28,000 – 150,000 บาทต่อเดือน

9 อันดับ สายงานด้านไอที ที่ตลาดแรงงานต้องการ 

อันดับ 2 Data Science

Data Science เป็นอีกหนึ่งสายงานหัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยที่ผู้ที่จะเข้ามาทำอาชีพนี้ได้นั้น จะต้องเข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า เนื่องจากเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้หลาย ๆ องค์กรบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การวางแผนการใช้ข้อมูให้ตอบโจทย์ธุรกิจ อาชีพในสายงาน Data Science เช่น Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence, AI (Artificial Intelligence Engineer) และ ML (Machine Learning Engineer) เป็นต้น

มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ : 30,000 – 180,000 บาทต่อเดือน

อันดับ 1 Programmer & Developer

สำหรับสายงานด้าน Programmer & Developer ในปัจจุบันภาคธุรกิจต่าง ๆ เริ่มที่จะเร่งพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ให้สามารถรองรับการใช้งานบนสมาร์ทดีไวซ์ได้ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปสู่บริการและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นสายงานด้าน Programmer & Developer จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพสำคัญที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ : 25,000 – 135,000 บาทต่อเดือน

** จากผลการสำรวจเพื่อน ๆ จะเห็นได้ว่า อาชีพด้านไอทีมีความต้องการในตลาดแรงงานเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต และประสบความสำเร็จได้ สำหรับเพื่อน ๆ หรือน้อง ๆ คนไหนที่กำลังที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือเลือกเรียนต่อด้านอาชีพนั้น การเรียนด้านเทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าเรียนมาก ๆ เลย เพราะนอกจากกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแล้ว ยังมีค่าตอบแทนที่ดี และต่อยอดในสายงานได้อีกมากมาย

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.marketingoops.com

บทความที่น่าสนใจ