AI ปัญญาประดิษฐ์ ยุคดิจิทัล หุ่นยนต์ อาชีพ อาชีพเสี่ยง

เตรียมตัวให้พร้อม! 20 อาชีพ ที่หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้ในอนาคต

Home / บทความการทำงาน / เตรียมตัวให้พร้อม! 20 อาชีพ ที่หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้ในอนาคต

เรียกได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตการทำงานของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยทำให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เตรียมพร้อมรับมือ ฝึกทักษะเพิ่มเติม ก่อนหุ่นยนต์จะเข้ามา

จากเหตุผลนี้เองก็ทำให้ในบางอาชีพสามารถนำหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้ และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ 20 อาชีพในอนาคตที่หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถเข้ามาทำงานทดแทนแรงงานของมนุษย์ได้อย่างเต็มตัว โดยที่มีแค่มนุษย์เป็นผู้ควบคุมระบบให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่งเท่านั้น

20 อาชีพ ที่หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้ 

20 อาชีพ ที่หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้

1. พนักงานกวาดถนน/เก็บขยะ

2. พนักงานรับโทรศัพท์

3. พนักงานโรงงาน (ในบางตำแหน่งงาน)

4. พนักงานเสิร์ฟ

5. พนักงานธนาคาร

6. พนักงานไปรษณีย์

7. พนักงานทำความสะอาด

8. พนักงานคลังสินค้า

9. เสมียนศาล/ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

10. ล่าม/นักแปลภาษา

11. เกษตรกร

12. นักวิจัยการตลาด

13. นักหนังสือพิมพ์/นักข่าว

14. แคชเชียร์/พนักงานขายของ

15. คนขับรถบรรทุก/แท็กซี่/พนักงานขับรถส่งของ

16. ตัวแทนขายประกัน

17. นักวิเคราะห์การเงิน

18. เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

19. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด

20. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

จากข้อมูลข้างต้นที่เราได้อ่านกันมานั้น จะเห็นได้ว่าอาชีพที่หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถเข้ามาทดแทนได้นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะฝีมือในด้านแรงงาน บริการ ด้านการเงิน งานธนาคาร เกษตรกรรม กฎหมาย และการตลาด ฯลฯ ล้วนแต่สามารถนำหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนได้

ดังนั้นน้อง ๆ คนไหนที่กำลังจะเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือกำลังจะเรียนจบในไม่ช้านี้ ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีกันไว้ให้ดีเลยนะคะ ถ้ารู้ว่าตนเองจะต้องทำงานในสายอาชีพเหล่านี้ก็ต้องมีการฝึกหรือเพิ่มทักษะการทำงานของตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ

อ้างข้อมูลจาก : www.admissionpremium.com, https://news.thaipbs.or.th/, https://themomentum.co/, www.prachachat.net

บทความที่น่าสนใจ