นักบัญชี ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ อาชีพทำเงิน

4 ทักษะสำคัญของการเป็น นักบัญชี – ปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี ถ้าไม่อยากให้ AI มาแทนที่

Home / บทความการทำงาน / 4 ทักษะสำคัญของการเป็น นักบัญชี – ปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี ถ้าไม่อยากให้ AI มาแทนที่

ต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และหนึ่งในนั้นก็คือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือหุ่นยนต์ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจนสามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้แล้วในบางอาชีพหรือตำแหน่งงาน

4 ทักษะสำคัญของการเป็น นักบัญชี ปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี

ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านการเงินและการธนาคารในยุคปัจจุบัน เราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังธนาคารก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ เพียงแค่เรามีแอปพลิเคชันของธนาคารเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น หรือโอนเงินเพื่อซื้อของ ก็สามารถทำได้หมดบนแอปพลิเคชัน

ทั้งนี้ ได้มีผลการสำรวจจาก BBC ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ที่ชี้ให้เราเห็นว่า นักบัญชีมีความเสี่ยงที่จะตกงานสูงถึง 97% ด้วยกัน เพราะในบางองค์กรหรือบริษัทได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นหากนักบัญชีต้องการที่จะอยู่รอดในยุคเทคโนโลยีแบบนี้ จะต้องมีทักษะที่แตกต่างจากคนอื่นและมีความเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น

4 ทักษะสำคัญที่ "นักบัญชี" ต้องมี

โดยนอกเหนือจากความรู้ด้านบัญชีแล้ว การปรับตัวให้กับเทคโนโลยี (ปัญญาประดิษฐ์ หรือหุ่นยนต์) การคิดเคราะห์ การให้คำแนะนำ และมีความเชี่ยวชาญรอบด้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่นักบัญชียุคใหม่ต้องมีและเรียนรู้อยู่ตรลอดเวลา เพื่อทำให้ตนเองไม่ตกเทรนด์และสามารถทำอาชีพนักบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะที่นักบัญชีควรมี… เพื่อสู้กับเทคโนโลยี

1. ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็น!

นอกจากเราจะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขแล้ว การเป็นนักบัญชีที่ดีเรายังจะต้องมีความสามารถในด้านการนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และรู้จักวิธีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บรรลุเป้าหมายที่ได้มีการวางแผนเอาไว้

2. สามารถให้คำแนะนำได้

นอกจากจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้ว นักบัญชียังจะต้องเพิ่มทักษะการให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบงานด้านบัญชี การบริหารจัดงาน ตลอดจนถึงเรื่องภาษี ฯลฯ

4 ทักษะสำคัญที่ "นักบัญชี" ต้องมี

3. ปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี

นักบัญชีที่มีความเก่งรอบด้าน ต้องรู้ว่าการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าช่วยในกระบวนการทำงานจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานในส่วนที่ไม่ต้องใช้ทักษะได้ โดยจะต้องรู้จักวิธีการใช้และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อทำให้งานเหล่านั้นได้รับผลการตอบรับที่ดี พร้อมทั้งยังช่วยแบ่งเบางานที่เราจะต้องทำให้น้อยลงไปด้วย

4. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นอกจากความรู้เรื่องการจัดการบัญชี หรือการตรวจสอบบัญชีแล้ว นักบัญชียังจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ด้านการลงทุน เรื่องกฎหมายภาษีหรือธรุกิจออนไลน์ และการบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น

ข้อมูลจาก : www.thaicpdathome.com, www.thansettakij.com, www.admissionpremium.com

บทความี่น่าสนใจ