คณะบัญชี นักบัญชี บัญชี ม.ขอนแก่น หลักสูตรอินเตอร์ หลักสูตรใหม่

ม.ขอนแก่น เปิดหลักสูตร บัญชีอินเตอร์ รับสมัครผ่านระบบ TCAS 2565

Home / ข่าวการศึกษา / ม.ขอนแก่น เปิดหลักสูตร บัญชีอินเตอร์ รับสมัครผ่านระบบ TCAS 2565

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมเปิดรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศใน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือที่เรียกว่า หลักสูตรบัญชีอินเตอร์ ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักสูตรบัญชีอินเตอร์ – ม.ขอนแก่น

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสให้นักศึกษา ได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบัญชี จากสถานประกอบการจากอุตสาหกรรม พร้อมที่จะสร้างนักบัญชี ที่มีประสบการณ์การทำงานกับสถานประกอบการจากอุตสาหกรรม และมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านบัญชีแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เรียนเนื้อหา (Coursework) 3 ปี และฝึกประสปการณ์ทำงาน 1 ปี เป็นการเปิดทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ ภูมิภาคอาเชียนและลุ่มน้ำโขง

พร้อมสร้างโอกาสในการได้งานด้านวิชาชีพบัญชี ให้แก่ผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการออกแบบให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการตลอด 1 ปีการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้บัญชีเชิงประยุกต์ (Applied knowledge of accounting) และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

หลักสูตรบัญชีอินเตอร์

โดยปัจจุบัน หลักสูตรฯ เป็นพันธมิตรทางการศึกษา กับเป็นสถานประกอบการชั้นนำ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น บริษัท (สำนักงาน) สอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 (PwC KPMG Deloitte และ EY ) กลุ่มบริษัท SCG เป็นต้น

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีระดับโลก ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะเข้ามาร่วมเสริมสร้างให้นักบัญชีที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนายจ้างทั่วโลก

สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009
  • หรือที่ ดร.ปิ่นประภา แสงจันทร์ E-mail : Pinpsa@kku.ac.th
  • และแฟนเพจ บัญชี มข.

ม.ขอนแก่น เปิด หลักสูตรบัญชีอินเตอร์  รับสมัครผ่านระบบ TCAS 2565

บทความแนะนำ