คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ วิศวะ หลักสูตรสองปริญญา

หลักสูตรวิศวะฯ อินเตอร์ TEP-TEPE เรียนไทย 2 ปี ต่างประเทศ 2 ปี รับ 2 ปริญญา

Home / ข่าวการศึกษา / หลักสูตรวิศวะฯ อินเตอร์ TEP-TEPE เรียนไทย 2 ปี ต่างประเทศ 2 ปี รับ 2 ปริญญา

การตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศ ต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบ ทั้งการวางเป้าหมายอนาคต เลือกจุดหมายปลายทาง การคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ซึ่ง TSE ตระหนักดีว่าผู้ปกครองและผู้เรียนต้องตัดสินใจอย่างรัดกุม โดยส่วนใหญ่มักจะวางเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ การสร้างโอกาสและอนาคตให้กับผู้เรียน ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น

หลักสูตรวิศวะฯ อินเตอร์ TEP-TEPE

เรียนไทย 2 ปี แล้วไปต่อต่างประเทศ เรียนจบแล้วได้ 2 ปริญญา

ด้วยโจทย์นี้เอง TSE จึงออกแบบหลักสูตรวิศวะฯ อินเตอร์ ที่จะช่วยให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ และช่วยคลายข้อกังวลทั้งมิติด้านการเรียน การใช้ภาษาอังกฤษ โอกาสในการต่อยอดความสำเร็จหลังเรียนจบ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียน ซึ่งเป็นที่มาของโครงการพิเศษ หลักสูตรอินเตอร์ นั่นคือ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP: Twinning Engineering Programmes) และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ TEPE (Thammasat English Programme of Engineering)

สำหรับโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP: Twinning Engineering Programmes) หรือ TEP ของ TSE นั้น เน้นการปูพื้นฐานด้านวิศวกรรมเป็นเวลา 2 ปีที่ศูนย์รังสิต จากนั้นนักศึกษาจะมีโอกาสเลือกไปเรียนต่อ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกต่ออีก 2 ปี ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ TSE ที่มีด้วยกัน 3 แห่ง ดังนี้

มหาวิทยาลัยแห่งนอตติงแฮม

1. มหาวิทยาลัยแห่งนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร (The University of Nottingham, UK) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในเรื่องของการบุกเบิกและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีโลก ด้วยศักยภาพการเป็นหนึ่งในสมาชิกของมหาวิทยาลัยใน Russell Group ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านคุณภาพของงานวิจัย และมีคุณภาพการสอนอยู่ในระดับสูง

โดยขณะนี้มีนักศึกษามากกว่า 46,000 คนจาก 150 ประเทศ เข้าศึกษาใน 3 วิทยาเขต ได้แก่ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหพันธรัฐมาเลเซีย ซี่งนักศึกษาของ TSE จะได้รับทุนการศึกษาเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน 25% โดยไม่มีเงื่อนไข และหาก Professor เล็งเห็นถึงศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อเสนอทุนเล่าเรียนในอัตราพิเศษ ที่ถูกกว่านักศึกษาทั่วไปอีกด้วย

มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์

2. มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (UNSW Sydney, Australia) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั้งหมด 8 แห่ง ด้านการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยของออสเตรเลีย หรือที่เรียกว่า “The group of Eight” (Go8) และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายระดับโลกของบรรดามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการวิจัยระดับสากลจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับศิษย์เก่าผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการขยายฐานการทำงานไปทั่วโลก โดยส่วนใหญ่จะมีทักษะที่โดดเด่น สามารถร่วมงานกับภาครัฐ ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมในประเทศบ้านเกิดของตนเองด้วย

มหาวิทยาลัยเคยู เลอเฟิน

3. มหาวิทยาลัยเคยู เลอเฟิน ประเทศเบลเยียม (KU Leuven, Belgium) เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเบลเยียม และเป็นอันดับที่ 70 ของโลก จากการจัดอันดับของ QS World Ranking โดยมีจุดเด่นคือมุ่งเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรม จนได้รับการขนานนามว่า ‘เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแห่งยุโรปต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน โดยเปิดสอนในสาขาวิศวกรรมที่น่าสนใจชื่อว่า Electromechanical Engineering ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ การคว้าปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากสถาบันดังกล่าว ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่ทั่วยุโรป ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป หรือเริ่มต้นชีวิตการทำงานได้เลย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เลือกเรียนที่ไทยไปกับโครงการ TEPE โดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

เพราะการศึกษาในยุคใหม่ ต้องมีตัวเลือกที่โดนใจและมีความหลากหลาย ที่ช่วยเติมเต็มทุกความฝันของผู้เรียน การเรียนวิศวะฯ อินเตอร์ ในประเทศไทย 4 ปีตลอดหลักสูตร ในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Thammasat English Programme of Engineering) หรือ TEPE ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งมีทั้ง 5 สาขา อาทิ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ โดยจะมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ที่พร้อมด้วยประสบการณ์ที่ตรงกับภาคอุตสาหกรรม มาร่วมจัดการสอนตลอดหลักสูตร

นอกจากนี้ ในแต่ละปี โครงการ TEPE ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้คว้าทุนการศึกษาได้อีกด้วย ซึ่งมีทั้งทุนเต็มจำนวน และทุนแรกเข้า และยังได้ขยายความร่วมมือในการส่งเสริมให้นักศึกษาของ TSE เดินทางไปแลกเปลี่ยน (Exchange Programmes) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ซึ่งเมื่อนักศึกษาขึ้นปีที่ 3 จะสามารถเลือกสถานที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Programmes) และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (Internship Abroad Programmes) ที่อยู่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TSE และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ณ ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน TSE ได้มีความร่วมมือ (MOU) ไว้กับหลายสถาบันชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 20 แห่ง ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย

โครงการ TEPE จึงเหมาะกับน้องๆ ที่มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีจุดเด่นคือ คลาสเรียนมีขนาดกะทัดรัด เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนและผู้สอนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่น้อยกว่า โดย TSE มีแผนพัฒนาหลักสูตรโครงการ TEPE ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่อยู่ในคู่สัญญา เพื่อยกระดับศักยภาพคุณภาพการเรียนการสอน ด้านวิศวกรรมของไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

“จุดเด่นอีกประการที่ TSE ให้ความสำคัญอย่างมาก คือ การดูแลนักศึกษาเหมือนคนในครอบครัว ทีมงานของเราเต็มเป็นด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ ที่คอยประสานงานดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ช่วยติดตามสถานะเอกสาร การสมัคร จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อ การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า ข้อมูลประกันสุขภาพ จนกระทั่งมั่นใจว่า น้องๆ สามารถเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาได้อย่างปลอดภัย

เพื่อสร้างความอุ่นใจทั้งให้กับน้องๆ และผู้ปกครอง ที่อาจมีกังวลเกี่ยวกับการเดินทาง ท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้ TSE มีความเต็มใจที่จะสานต่อไอเดียของน้องๆ ให้เป็นจริง และได้รับประสบการณ์ที่ดีกับการเรียนวิศวะฯ อินเตอร์ ในโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (TEP-TEPE) กับโอกาสที่ออกแบบได้ อาทิ การเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก การฝึกงานในต่างประเทศ และโอกาสที่การคว้าทุนการศึกษา ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นหลักสูตรวิศวะฯ อินเตอร์ สัญชาติไทยที่คุ้มค่า และน่าเรียนสุดๆ ใน พ.ศ. นี้” รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล กล่าวเสริม

และเพื่อความอุ่นใจของผู้เรียน โดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่สามารถจัดการสอน On-site ได้ TSE มีพี่ๆ แอดมินที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำหลาย ช่องทางออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คของ TSE ที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลานี้ โดยพี่ๆแอดมิน มีความพร้อมที่จะคลายทุกข้อสงสัย และช่วยแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดหลักสูตร เพื่อสร้างความมั่นใจ และช่วยให้น้องๆ ใช้เวลาที่มีทุกนาทีอย่างมีค่า กับการคว้าโอกาสความสำเร็จให้กับตนเองในเส้นทางที่เลือกเดิน

และเมื่อเร็วๆ นี้ TSE ได้จัดเวทีเสวนาแบ่งปันความรู้ที่น่าสนใจ และการบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ TSE จากโครงการ TEP-TEPE ในรายการ TEP-TEPE admission live talk ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจของ TSE ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเปิดชมคลิปย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ https://fb.watch/aGg8028cfk

ทั้งนี้ โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (TEP-TEPE) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วตั้งแต่วันนี้ โดย สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครของ TSE ได้ที่ www.engr.tu.ac.th และ Facebook : ENGR.THAMMASAT

บทความแนะนำ