จบแล้วทำงานอะไร ทักษะด้านภาษา ภาษาอังกฤษ อาชีพทำเงิน

7 อาชีพเงินดี งานรุ่ง สำหรับสาขาอังกฤษ ที่ไม่ได้มีแค่ อาชีพนักเขียน เท่านั้น

Home / บทความการทำงาน / 7 อาชีพเงินดี งานรุ่ง สำหรับสาขาอังกฤษ ที่ไม่ได้มีแค่ อาชีพนักเขียน เท่านั้น

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่เรียนจบในสาขาภาษาอังกฤษมานั้น อาชีพการเป็นนักเขียนไม่ได้เป็นเพียงอาชีพเดียวเท่านั้นที่เราสามารถทำได้ แต่ยังมีอีกหลาย ๆ อาชีพที่เราสามารถทำได้ แถมยังได้ค่าตอบแทนสูงและคุ้มค่ามาก ๆ อีกด้วย

7 อาชีพเงินดี งานรุ่ง สำหรับสาขาอังกฤษ

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวม 7 อาชีพทำเงินสำหรับคนที่จบสาขาภาษาอังกฤษ มาฝากกันด้วยค่ะ จะมีอาชีพอะไรบ้างที่น่าสนใจ ตามมาดูกันได้เลย…

7 อาชีพเงินดี งานรุ่ง สำหรับสาขาอังกฤษ

1. ผู้จัดการบัญชีฝ่ายขาย

ผู้จัดการบัญชีฝ่ายขาย เป็นอาชีพที่ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และยังมีหน้าที่ในการหาลูกใหม่ ๆ อีกด้วย ดังนั้นคุณสมบัติที่สำคัญหนึ่งอย่างของการทำอาชีพนี้ก็คือ ทักษะด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การฟัง และการสื่อสาร ผู้ที่ทำอาชีพนี้จะต้องมีความเข้าใจด้านภาษาเป็นอย่างดี เพราะจะต้องนำทักษะเหล่านั้นมาใช้ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์งานที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนเฉลี่ย : $67,300 ต่อปี (ประมาณ 1,970,000 บาท)

2. ผู้จัดการโครงการด้าน IT

สำหรับ ผู้จัดการโครงการด้านไอทีนั้นมีหน้าที่ในการทำงานเพื่อทำลายความซับซ้อนและสร้างมันขึ้นมาใหม่ โดยที่จะต้องทำการวางแผนงาน ประสานงาน และกำกับกิจกรรมด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง และการอัปเกรดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่าย

ค่าตอบแทนเฉลี่ย : $67,000 ต่อปี ( ประมาณ 1,960,000 บาท )

3. ผู้พัฒนาเว็บไซต์

นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ มีหน้าที่ในการออกแบบเว็บไซต์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ใช้งานง่าย ทั้งนี้เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น ภาษา HTML ฯลฯ ดังนั้นถ้าหากเราเรียนจบมาในสาขาภาษาอังกฤษก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากภาษาคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ

ค่าตอบแทนเฉลี่ย : $58,500 ต่อปี ( ประมาณ 1,712,000 บาท)

4. ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์

ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่เรามักจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า HR เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน รวมถึงการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในบริษัทด้วย การสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน การฝึอบรบ เงินเดือนและผลประโยชน์ ดังนั้นทักษะด้านการสื่อสารจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อจะต้องอธิบายนโยบายต่าง ๆ ให้กับพนักงาน

ค่าตอบแทนเฉลี่ย : $54,000 ต่อปี ( ประมาณ 1,581,000 บาท)

7 อาชีพเงินดี งานรุ่ง สำหรับสาขาอังกฤษ

5. กรรมการบริหารที่ไม่แสวงหาผลกำไร

กรรมการบริหารที่ไม่แสวงหากำไร มีหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยจะทำหน้าที่ในการดูแลด้านการเงินขององค์กร และทำงานร่วมกับชุมชน หลักสูตรภาษาอังกฤษจะช่วยทำให้เรามีพื้นฐานที่ดีในการสื่อสารกับผู้อื่น

ค่าตอบแทนเฉลี่ย : $55,200 ต่อปี ( ประมาณ 1,616,000 บาท)

6. บรรณาธิการด้านการจัดการ

บรรณาธิการด้านการจัดการ มีหน้าที่ในการดำเนินงานประจำวันของแผนกข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสถานีโทรทัศน์ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการแก้ไขเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับผู้อ่านหรือผู้ฟังมากขึ้นอีกด้วย รวมถึงการยังจะต้องดูเนื้อหาที่จะนำเสนอต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และอ่านเข้าใจง่าย

ค่าตอบแทนเฉลี่ย : $53,000 ต่อปี ( ประมาณ 1,551,000 บาท )

7. ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาด

ชัดเจนเลยว่า ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาด มีหน้าที่ในการสร้างการสื่อสารที่ดี น่าสนใจ และกระชับเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร นอกจากนี้ยังจะต้องทำหน้าที่ในการประสานงาน จัดงานแถลงข่าวและจัดทำเนื้อหาขึ้นบนเว็บไซต์ด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย

ค่าตอบแทนเฉลี่ย : $50,500 ต่อปี ( ประมาณ 1,478,000 บาท)

ข้อมูลจาก : www.businessinsider.com, www.scholarship.in.th

บทความที่น่าสนใจ