ประเทศสหรัฐอเมริกา อาชีพทำเงิน อาชีพในฝัน เงินเดือน

TOP 10 อาชีพดีมาแรง ค่าตอบแทนสูง ประจำปี 2018

Home / บทความการทำงาน / TOP 10 อาชีพดีมาแรง ค่าตอบแทนสูง ประจำปี 2018

เมื่อตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำให้ความต้องการทางด้านบุคลากรก็มีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันหลายๆ อาชีพได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

10 อาชีพดีมาแรง ปี 2018

ซึ่งในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลจากสำนักสถิติแรงงานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกามาบอกกันก็คือ อาชีพมาแรงและมีค่าตอบแทนสูงที่สุด ประจำปี 2018

การจัดอันดับในครั้งนี้ได้มีการนำเอาองค์ประกอบในด้านต่างๆ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับด้วย เช่น อัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปีของงานในแต่ละอาชีพ ค่าตอบแทนหรือเงินเดือน อัตราการจ้างงาน อัตราความเครียด และความสมดุลในชีวิตการทำงาน ฯลฯ จะมีอาชีพอะไรบ้าง… ตามมาดูกันเองได้เลยค่ะ

8. แพทย์ (อันดับร่วม)

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.5

เงินเดือนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ : 196,380 เหรียญ หรือประมาณ 6.1 ล้านบาท

อัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี สูงถึง : 8,400 งาน

8. ศัลยแพทย์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร (อันดับร่วม)

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.5

เงินเดือนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ : 208,000 เหรียญ หรือประมาณ 6.4 ล้านบาท

อัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี สูงถึง : 1,200 งาน

10 อาชีพมาแรง ปี 2018

8. สูตินรีแพทย์ (อันดับร่วม)

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.5

เงินเดือนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ : 208,000 เหรียญ หรือประมาณ 6.4 ล้านบาท

อัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี สูงถึง : 3,900 งาน

7. กุมารแพทย์

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.5

เงินเดือนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ : 80,500 เหรียญ หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท

อัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี สูงถึง : 5,300 งาน

6. นักสถิติ

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 1.4

เงินเดือนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ : 80,500 เหรียญ หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท

อัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี สูงถึง : 12,400 งาน

10 อาชีพมาแรง ปี 2018

5. ทันตแพทย์ (จัดฟัน)

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.4

เงินเดือนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ : 208,000 เหรียญ หรือประมาณ 6.4 ล้านบาท

อัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี สูงถึง :  1,100 งาน

4. พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน

อัตราการว่างงาน : 0.7%

เงินเดือนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ : 100,910 เหรียญ หรือประมาณ 3.1 ล้านบาท

อัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี สูงถึง : 56,000 ตำแหน่งงาน

3. ผู้ช่วยแพทย์

อัตราการว่างงาน : 0.7%

เงินเดือนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ : 101,480 เหรียญ หรือประมาณ 3.1 ล้านบาท

อัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี สูงถึง : 39,700 งาน

2. ทันตแพทย์

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.4

เงินเดือนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ : 153,900 เหรียญ หรือประมาณ 4.7 ล้านบาท

อัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี สูงถึง : 23,200 งาน

1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 1.6

เงินเดือนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ : 100,080 เหรียญ หรือประมาณ 3.1 ล้านบาท

อัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี สูงถึง : 253,400 งาน

บทความที่น่าสนใจ

ที่มา : https://www.cnbc.com

Written by : Toey