ตำแหน่งงาน ทักษะก่ารทำงาน วิธีพัฒนาตนเอง

7 ลักษณะที่ดี ของคนทำงาน ที่มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง – มนุษย์เงินเดือน

Home / บทความการทำงาน / 7 ลักษณะที่ดี ของคนทำงาน ที่มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง – มนุษย์เงินเดือน

อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการได้เลื่อนตำแหน่งงานนั้น นอกจากเราจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถ มีทักษะในการทำงานที่ดีแล้ว การรู้จักทำงานเป็นทีมก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญในการเลื่อนตตำแหน่งงานอีกด้วย ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ตนเองให้หัวหน้าได้เห็นถึงเป้าหมายที่เราต้องการและมีความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อทำให้เกิดผลประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด และนี่คือ 7 ทักษะของมนุษย์เงินเดือน ที่จะช่วยทำให้เราได้เลื่อนตำแหน่งานได้ จะมีเรื่องอะไรบ้าง.. ตามมาดูกันเลยดีกว่า

7 ลักษณะที่ดี ของคนทำงาน ที่มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง

1. ตั้งเป้าหมายในการทำงาน

ก่อนเริ่มต้นในการทำงาน ให้เราลองเข้าไปพูดคุยกับเจ้านายของเราเสียก่อนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายในการทำงานหรือเป้าหมายของอาชีพนี้ว่าเรามีการวางแผนไว้อย่างไรบ้าง โดยเราอาจจะวางแผนว่าใน 6 เดือนข้างหน้าหรือในอีก 1 ปีข้างหน้าอาชีพที่เราทำอยู่นั้น ได้มีการดำเนินไปตามแผนที่เราตั้งใจไว้เหรือเปล่า

ทั้งนี้ในการทำงานและประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่วางเอาไว้นอกจากเราจะต้องมีทักษะความสามารถที่พร้อมแล้วนั้น เจ้านายก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายเหมือนกัน ดังนั้นเจ้านายที่ดีควรที่จะให้โอกาสในการทำงานกับเรา พร้อมทั้งสนับสนุนให้เราได้เติบโตในหน้าที่การงานตามเป้าหมาย

 7 ทักษะของมนุษย์เงินเดือน ที่จะช่วยทำให้เราได้เลื่อนตำแหน่งานได้

2. รู้จักการทำงานเป็นทีม

จงจำเอาไว้เลยว่า…เจ้านายส่วนใหญ่มักจะไม่ปลื้มสักเท่าไหร่ถ้าหากเราไปโฟกัสที่คำว่า “ฉัน” มากกว่าคำว่า “เรา” ซึ่งนายจ้างเขาต้องการคนที่สามารถทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เพื่อทำให้งานออกมาดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด

3. ทำให้ตนเองมีความสำคัญ

เราจะต้องทำให้ตนเองเป็นสมาชิกของทีมที่คนในทีมต้องการตัวมากที่สุด และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดก็คือ การทำงานตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับคนอื่นภายในทีม เช่น การออกแบบ ความสามารถในการต่อรองกับลูกค้า ฯลฯ ซึ่งความสามารถเหล่านี้นอกจากจะเป็นที่ต้องการของทีมงานแล้ว ยังเป็นการแสดงความเป็นผู้นำของตนเองให้ผู้อื่นได้เห็นกันอีกด้วย

4. ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

เราจะต้องแสดงให้เจ้านายได้เห็นว่า เราเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ นี้เราสามารถเรียนรู้ได้ทั้งภายในองค์กรและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าอบรม งานสมันาต่างๆ ฯลฯ

 7 ทักษะของมนุษย์เงินเดือน ที่จะช่วยทำให้เราได้เลื่อนตำแหน่งานได้

5. อย่ากลัวที่จะต้องรับผิดชอบ

สำหรับสิ่งแรกของการเป็นผู้นำ คือการอย่าเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองขององค์กรหรือทำพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น มาสาย ส่งงานไม่ทัน ฯลฯ เพราะการเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงาน

6. สร้างสัมพันธ์กับคนที่เหมาะสม

การสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทั้งภายในและนอกองค์กร จะช่วยทำให้เราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งงานในปัจจุบันและในอนาคต ส่งผลดีทำให้มีคนคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานภายในหรือนอกองค์กร ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้ามสัมพันธ์กับคนในแผนกเดียวกันแล้ว การสร้างสัมพันธ์กับคนนอกแผนกก็เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นมากอีกด้วย

7. เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรเสมอ

นอกจากที่เราจะตั้งใจทำงานของตนเองให้ออกมาดีแล้วนั้น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหมือนกัน เพราะมันจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของตัวเราเองที่มีต่อองค์กร

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ