ตำแหน่งงาน นักศึกษาจบใหม่ นายจ้าง เคล็ดลับสมัครงาน

10 ทักษะที่นายจ้างต้องการ จากนักศึกษาจบใหม่ – ทำงานเป็นทีม มีความมั่นใจ

Home / บทความการทำงาน / 10 ทักษะที่นายจ้างต้องการ จากนักศึกษาจบใหม่ – ทำงานเป็นทีม มีความมั่นใจ

เมื่อเราเรียนจบแล้ว และก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานอย่างเต็มตัว ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ยากไม่แพ้กับเวลาที่เราจะต้องสอบเลย เพราะนอกจากเราจะต้องมีความตั้งใจ แสดงให้นายจ้างเห็นความสามารถของเราแล้ว เรายังจะต้องรู้อีกด้วยว่า นายจ้างต้องการอะไรจากเราบ้าง และนี่คือ 10 ทักษะที่นายจ้างต้องการจากนักศึกษาจบใหม่ ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง ๆ

10 ทักษะที่นายจ้างต้องการ จากนักศึกษาจบใหม่

1. ต้องมีความรู้ความเข้าใจโลกธุรกิจ

เป็นคนที่มีความรู้เชิงพาณิชย์ (Commercial awareness) หรือ มีความรู้ความเข้าใจในโลกธุรกิจ โดยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานที่เราสมัคร เข้าใจในภาพรวม รู้ถึงกลุ่มเป้าหมาย รู้วิธีการดำเนินงาน หรือ การแข่งขันในตลาดว่าธุรกิจของเรานั้นมีคู่แข่งเป็นใครบ้าง

10 ทักษะที่นายจ้างต้องการ จากนักศึกษาจบใหม่

2. ความสามารถในการสื่อสาร

ต้องมีความสามารถในการสื่อสาร (Communication) ที่ดี ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการพูด การเขียน การฟัง และวิธีการถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นได้เข้าใจอย่างถูกต้อง รวมถึงเรายังจะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นอีกด้วย

3. ทำงานเป็นทีมได้

สามารถทำงานเป็นทีมได้ (Teamwork) โดยที่เราจะต้องรู้จักเสนอแนะ พร้อมกับรับความคิดเห็นของคนในทีมได้ ต้องมีการบริหารจัดการทำงานที่ดี รับผิดชอบงานให้บรรลุเป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุดออกมานั่นเอง

4. รู้จักวิธีการเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรองและการชักจูง (Negotiation and persuasion) กล่าวคือเราจะต้องรู้จักวิธีการประนีประนอม และเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการ หรือทำให้ผู้อื่นยอมรับในทางออกของการทำงานที่มีอยู่ให้ได้

10 ทักษะที่นายจ้างต้องการ จากนักศึกษาจบใหม่

5. ต้องมีทักษะในการแก้ปัญหา

อีกหนึ่งทักษะที่นายจ้างต้องการก็คือ ทักษะในการแก้ไขปัญหา (Problem solving) โดยที่เราจะต้องเข้าใจถึงปัญหาในมุมมองต่าง ๆ มีความสามารถในการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา และหาทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้จบลงได้ด้วยดี

6. ความเป็นผู้นำ

มีความเป็นผู้นำ (Leadership) สำหรับตำแหน่งงานที่อยู่ในระดับหัวหน้านี้ นักศึกษาจบใหม่อาจจะยังไม่สามารถสมัครได้โดยตรง แต่อย่างไรก็ตามการทำงานเราจำเป็นที่จะต้องแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำออกมาด้วย ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับทีม หรือใช้โน้มน้าวเพื่อนร่วมทีมให้เห็นถึงงานของเราว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง

7. รู้จักการจัดลำความสำคัญ

ทักษะในการจัดลำดับความสำคัญว่างานใดควรทำก่อนและงานใดควรทำทีหลัง (Organisation) ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ข้ออื่นเลย เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะจัดลำดับการทำงานให้สำเร็จไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งงานทันเวลา

10 ทักษะที่นายจ้างต้องการ จากนักศึกษาจบใหม่

8. ต้องมีแรงจูงในในการทำงาน

ต้องมีแรงจูงใจ ความเพียร และกำลังใจในการทำงาน (Perseverance and motivation) มองโลกในแง่ดีว่างานที่เราทำนั้นย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้เสมอ และเมื่อเกิดปัญหาเข้ามาแล้วนั้น ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานก็ต้องหาทางแก้ไขให้งานสำเร็จตามแผนให้ได้

9. ทำงานภายใต้ความกดดันได้

สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ (Ability to work under pressure) การทำงานภายใต้ความกดดันเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการจากผู้สมัคร โดยที่นายจ้างต้องการที่จะเห็นเราจะรับมืออย่างไรเมื่อเจอความกดดันจากการทำงานและจะมีวิธีการใดที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์วิกฤติในการทำงานให้ผ่านไปได้

10. ความมั่นใจ

ความมั่นใจ (Confidence) เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกมาให้นายจ้างเห็นตั้งแต่วันที่ถูกเรียกมาสัมภาษณ์งานเลย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรที่จะแสดงออกมาจนเกินไป เพราะจากความชอบอาจจะกลายเป็นความไม่ชอบ หรือมองว่าเราเป็นคนหยิ่งได้นะ

ที่มา : https://targetjobs.co.uk/www.scholarship.in.th

บทความที่น่าสนใจ