การจัดอันดับ บริษัท องค์กร

10 อันดับ องค์กรชั้นนำ ที่นักศึกษาไทยอยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2018

Home / บทความการทำงาน / 10 อันดับ องค์กรชั้นนำ ที่นักศึกษาไทยอยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2018

เป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาใกล้จบการศึกษา จะต้องมองหาบริษัทหรือองค์กรที่ตนเองอยากร่วมงานด้วย โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป เช่น ตำแหน่งที่ตรงกับความต้องการ จุดมุ่งหมาย ความมั่นคงขององค์กร เป็นต้น

องค์กรชั้นนำ ที่นักศึกษาไทยอยากทำงานด้วยมากที่สุด

โดยในปี 2018 บริษัท Universum บริษัทที่ทำวิจัยและเป็นที่ปรึกษาให้กับนายจ้างระดับโลก ได้ทำการสำรวจในหัวข้อ “10 อันดับองค์กรชั้นนำ ที่นักศึกษาอยากทำงานด้วยมากที่สุด” ระหว่างช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2018 มีจำนวนนักศึกษาให้ความร่วมมือทั้งหมด 4,575 คน จาก 23 สถาบัน ซึ่งการสำรวจดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์, บริหารและบัญชี, มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้ผลสรุปแบ่งตามสาขาต่างๆ ดังนี้

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 • อันดับ 1 ปตท. (PTT)
 • อันดับ 2 ปูนซิเมนต์ไทย (SCG )
 • อันดับ 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • อันดับ 4 Google
 • อันดับ 5 การบินไทย
 • อันดับ 6 เชฟรอน (Chevron)
 • อันดับ 7 โตโยต้า
 • อันดับ 8 ไมโครซอฟท์
 • อันดับ 9 BMW Group
 • อันดับ 10 ช. การช่าง

สาขาบริหารและการบัญชี

 • อันดับ 1 Google
 • อันดับ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อันดับ 3 การบินไทย
 • อันดับ 4 ปูนซิเมนต์ไทย (SCG)
 • อันดับ 5 ปตท. (PTT)
 • อันดับ 6 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
 • อันดับ 7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • อันดับ 8 LINE Corporation
 • อันดับ 9 เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
 • อันดับ 10 BMW Group

สาขามนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 • อันดับ 1 Google
 • อันดับ 2 การบินไทย
 • อันดับ 3 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
 • อันดับ 4 เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
 • อันดับ 5 สหประชาชาติ
 • อันดับ 6 ไทยแอร์เอเชีย
 • อันดับ 7 LINE Corporation
 • อันดับ 8 คิง เพาเวอร์
 • อันดับ 9 นกแอร์
 • อันดับ 10 ยูนิโคล่

สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

 • อันดับ 1 ปตท. (PTT)
 • อันดับ 2 ปูนซิเมนต์ไทย (SCG)
 • อันดับ 3 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
 • อันดับ 4 ดัชมิลล์
 • อันดับ 5 เนสท์เล่
 • อันดับ 6 Google
 • อันดับ 7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • อันดับ 8 การบินไทย
 • อันดับ 9 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • อันดับ 10 ไทยเบฟเวอเรจ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก universumglobal.compttplc.comgoogle.co.th, pexels.com

บทความแนะนำ