นายจ้าง ลูกจ้าง อาชีพเสริม

แนะรีสตาร์ท อาชีพรุ่ง-อาชีพเสริม รับวิถีโควิด – อาชีพที่นายจ้างต้องการ

Home / บทความการทำงาน / แนะรีสตาร์ท อาชีพรุ่ง-อาชีพเสริม รับวิถีโควิด – อาชีพที่นายจ้างต้องการ

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจและประเมินภาพรวมตลาดแรงงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดในระลอกที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่งนายจ้างและแรงงานต่างก็มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ทั่วโลกตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนธุรกิจยังเป็นกลไกสำคัญ ที่ตลาดงานต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีโควิด

อาชีพรุ่ง – อาชีพเสริม รับวิถีโควิด

ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ทำการสำรวจ และประเมินตลาดงานที่เป็นสายงานที่มีการเติบโต และมีความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังเป็นกลุ่มงานที่นำมาแนะนำเพื่อสร้างโอกาส สร้าง อาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยให้มีงานทำแม้ในยามวิกฤติ

สายงานด้านไอที

โดยกลุ่มงานแรกคือสายงานด้านไอที ที่ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการสูงมากเพราะปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือทำงานมากขึ้นในยุคโควิด ซึ่งมีตำแหน่งงานที่ต้องการ ได้แก่ Application Developer, IT Network, IT Engineer, Programmer & Developer, IT Sales, IT Support และ IT Specialist เป็นต้น

สายงานด้านการขาย

สำหรับสายงานที่เป็นส่วนการขับเคลื่อนรายได้ให้ธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการสูง ได้แก่ สายงานด้านการขาย อาทิ งานขายออนไลน์ รองรับการเติบโตตลาดอีคอมเมิร์ซ และยังมีงานพัฒนาธุรกิจ เพื่อหาตลาดใหม่รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้า รับมือการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์

สายงานด้านการตลาดดิจิทัล

อีกทั้งสายงานด้านการตลาดดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งสายงานในยุคดิจิทัลที่มีความต้องการต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำตลาดยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ที่รู้จักกันว่า “ยูทูปเบอร์” (YouTuber) และบล็อกเกอร์ (Blocker) ซึ่งเป็นช่องทางการของการสื่อสารการตลาด และเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า บริการ ผ่านกลุ่มดังกล่าว

รวมทั้งยังมีการปรับตัวของกลุ่มอาชีพต่างๆ ไปสู่การให้บริการออนไลน์ ได้แก่ เทรนเนอร์ออนไลน์ ,ติวเตอร์ออนไลน์ ,ธุรกิจให้คำปรึกษาออนไลน์ รวมทั้งสายงานการเรียนรู้และสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิถีที่หลายอาชีพมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นอกจากนี้ สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นอีกหนึ่งสายงานที่น่าจับตาและยัง เป็นอาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูงขณะนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ งานคลังสินค้าและการขนส่ง ได้แก่ งานการจัดการคลังสินค้า, งานจัดส่งสินค้าหรือไรเดอร์, งานขับรถส่งอาหาร (Delivery) , งานขับรถส่งสินค้าและพัสดุ เป็นต้น

สายงานบัญชีและการเงิน

ทางด้านสายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ พนักงานบัญชี, พนักงานการเงิน และงานที่ปรึกษาด้านการเงิน เป็นงานที่มีความต้องการสูงและมีความต้องการต่อเนื่องมาโดยตลอด

สายงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง

ส่วนทางด้านสายงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ นับว่ามีความต้องการสูงขณะนี้ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด

แนะนำ อาชีพรุ่ง - อาชีพเสริม รับวิถีโควิด

ทางด้านสายงานในโรงงานอุตสาหกรรม ตำแหน่งงานที่ต้องการ ได้แก่ วิศวกรและพนักงานฝ่ายผลิต ในบางอุตสาหกรรม เลือกใช้บริการในรูปแบบการจ้างงานแบบชั่วคราว หรือเป็นแบบสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม สายงานดังกล่าว ถึงแม้จะได้รับผลกระทบในช่วงการปรับตัว แต่ในด้านการผลิตตามคำสั่งซื้อยังมีความต่อเนื่องอยู่ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ตามแผนการผลิตสินค้า และกำลังซื้อที่คาดการณ์ว่าจะกลับมาในช่วงปลายปี

สายงานบริการลูกค้า

สายงานบริการลูกค้าโดยเฉพาะงานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ มีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน ในการตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในการอำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูลและบริการต่างๆ

สายงานด้านประกันภัย

ส่วนสายงานมาแรงรับกระแสยุคโควิด ได้แก่ สายงานด้านประกันภัย ทั้งงานขายประกัน, งานบริการลูกค้าธุรกิจประกัน รวมถึงงานด้านประกันภัยออนไลน์ ที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบัน

งานระยะสั้นประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ งานระยะสั้นประเภทต่างๆ ทั้งแบบชั่วคราวและสัญญาจ้างที่ต้องการแนะนำ และโดดเด่นในยุคโควิดระลอก 3 คือ

  1. สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ พนักงานส่งสินค้า, พนักงานจัดเรียงสินค้า, พนักงานแพ็คของเพื่อรอจัดส่ง และพนักงานแพ็คของ
  2. ส่วนสายงานธุรการและบริการลูกค้า ได้แก่ พนักงานคีย์ข้อมูล, พนักงานขายของออนไลน์ และพนักงานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)
  3. สายงานฝั่งไอที ลูกค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มของตลาดอี-คอมเมิร์ซ ,โลจิสติกส์ ,ฟินเทค , และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม นั้นยังมีการสรรหาตำแหน่งงานด้านไอทีแบบชั่วครา วและสัญญาจ้างอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพราะเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนและต้องการบุคลากร เพื่อการขึ้นงานระบบใหม่ ที่เน้นแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ตามแผนงาน

ซึ่งกลุ่มงานดังกล่าวจากผลการสำรวจเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตลาดงานในยุคโควิด

คุณสมบัติลูกจ้างระยะสั้น

คุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง สำหรับงานประเภทระยะสั้น นายจ้างมีความต้องการพนักงานที่สามารถทำงานข้ามสายงานได้ และใช้เทคโนโลยีได้ดี มีการปรับตัวยอมรับ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพนักงานต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง เพราะต้องทำงานโดยไม่มีหัวหน้าทำงาน เพื่อติดตามและแนะนำ พร้อมยังต้องแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี และมีมุมมองของความเป็นผู้นำในตัวเอง

การปรับตัวของแรงงานท่ามกลางยุคโควิด

การปรับตัวของแรงงานท่ามกลางยุคโควิด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง การปรับตัว การเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยี, ระบบใหม่ๆ และการทำงานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ แรงงานควรทำความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสื่อสารอย่างเหมาะสม เพื่อให้การทำงานกับผู้อื่นเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ แม้มีข้อจำกัดเรื่องระยะห่างทางกายภาพและการทำงานระยะไกล

อย่างไรก็ตาม การวางแผนที่ดีในการรับมือวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งในส่วนของนายจ้างด้านการวางแผนกำลังคนและจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญ ตั้งแต่ มาตรการคัดกรองที่ชัดเจนและเป็นระบบ การตรวจโควิดก่อนเข้าทำงาน มาตรการในการดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งการใส่หน้ากากและการล้างมือ การสนับสนุนการฉีดวัคซีน อีกทั้ง การนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น รวมถึง การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อหาแนวทางรับมือและเสนอความช่วยเหลือต่อไป

การเตรียมพร้อมไว้เสมอในทุกภาคส่วนทั้งภาคแรงงานและนายจ้างนำมาซึ่งการปรับตัวเพื่อรับมือในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทันเวลาทั้งนายจ้างและลูกจ้าง การวิเคราะห์สถานการณ์จากทุกมุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นที่การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้ทุกคนมีทางเลือกที่ดีขึ้น แม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้ ความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะทำให้ทุกคนผ่านสถานการณ์ปัจจุบันและพร้อมที่จะไปสู่ภาวะปกติต่อไปอย่างประสบความสำเร็จ สุธิดา กล่าวทิ้งท้าย

โดย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย , ภาพจาก www.rawpixel.com

บทความแนะนำ