กยศ. เพิ่มวงเงินกู้ยืมเรียน ปวส. สูงสุด 6 หมื่นบาทต่อปี - เริ่ม

กยศ. เพิ่มวงเงินกู้ยืมเรียน ปวส. สูงสุด 6 หมื่นบาทต่อปี – เริ่มปีการศึกษา 2560

ที่ประชุม กยศ. พิจารณากำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีมติปรับอัตรา - กยศ. เพิ่มวงเงินกู้ยืมเรียน ปวส.