เรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี จบแล้วทำงานอะไร?

น้อง ๆ คนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะทำงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเรียนต่อในคณะ/สาขาวิชาใด และเมื่อเข้าไปแล้วจะต้องเจอวิชาอะไร จบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

DPU เปิดหลักสูตรระยะสั้น สำหรับคนสนใจเรื่องการโรงแรม

มีให้เลือก 2 หลักสูตรสู่ความเป็นมืออาชีพ คือ หลักสูตรด้านการปฏิบัติงาน โดยเปิดอบรม 2 รอบ รอบแรก (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2560