สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ เตรียมเปิดสอนในไทย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ผู้เรียนหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันฯ ซึ่งจำลองตามระบบการศึกษาของสวิส สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 7 เทอม หรือ 3 ปีครึ่ง