TCAS67 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ? เช็กรายละเอียดที่นี่ – เปิดสมัครสอบ 28 ต.ค. 66 นี้

TCAS67 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ? สถาบันการศึกษาสามารถเพิ่มข้อมูลหลักสูตรที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลให้ใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรนั้น เช่น ค่าเทอม