ตัวเลือกหลอกในข้อสอบปรนัย

จริงไหม? ตัวเลือกหลอกในข้อสอบปรนัย มีผลกระทบต่อความจำ และการเรียนรู้ระยะยาวแย่ลง

เพื่อน ๆ จะต้องเคยผ่านการทำข้อสอบแบบหลายตัวเลือกกันมาอย่างแน่นอน ซึ่งก็มีหลาย ๆ คนที่มีความรู้สึกไม่ชอบ ตัวเลือกหลอกในข้อสอบปรนัย มีผลกระทบต่อการเรียนรู้