10 Verb Collocations อัพคะแนน TOEFL Writing

10 Verb Collocations อัพคะแนน TOEFL Writing

ด้วยความ “อินดี้” ของภาษาอังกฤษที่ดิ้นได้ บวกกับความไม่สนิทกับภาษาไทยเป็นทุนเดิม จึงเป็นที่ทราบกันดีว่า “collocation” หรือ “กลุ่มคำที่มักจูงมือกันมา”
ข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019

อัพเดตข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019 – 1 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

ข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019 เน้นยกระดับประสบการณ์ของผู้สอบที่ดีกว่า โดยรวบตึงเนื้อหาข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง