PAT คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับระบบ TCAS | รวมข้อสอบ PAT 1+เฉลย ปี 2552-2560

PAT 1 เป็นการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 45 ข้อ 300 คะแนนเต็ม เวลาที่ใช้สอบคือ 3 ชั่วโมง โดยที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความยากไม่แพ้วิชาอื่นๆ เลย เพราะนอกจากเราจะต้องเข้าโจทย์ต่างๆ แล้ว ยังจะต้องจำสูตรในการทำให้ได้อีกด้วย

อ่านอะไรดี!! รวมเนื้อหาที่ออกสอบ GAT/PAT พร้อมข้อสอบ ปี 2552-2554

ข้อมูลดีๆ ที่จะช่วยทำให้น้องๆ อ่านหนังสือให้ทันถูกจุดมาฝากกัน จะได้เตรียมตัวกันได้อย่างเต็มที่ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย