โหดไปมั้ย!! ค่ายปรับพฤติกรรมเด็กติดอินเทอร์เน็ต ที่ประเทศจีน

ถือได้ว่า ปัญหาด้านการเสพย์ติดโลกอินเทอร์เน็ตของเด็กวัยรุ่นใหม่นั้น นับวันยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศจีน