เปิดมุมมอง ค่ายอาสาแบบเด็กวิศวฯ

เปิดมุมมอง ค่ายอาสาแบบเด็กวิศวฯ จุฬาฯ ใช้ศาสตร์พระราชาและหลักวิศวกรรม แก้ปัญหา

เปิดมุมมอง ค่ายอาสาแบบเด็กวิศวฯ จุฬาฯ ใช้ศาสตร์พระราชาและหลักวิศวกรรม แก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน

“ค่าย ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม” ค่ายดีๆ จากนิสิต มศว

นักศึกษาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ร่วมกันทำความดีกับ “ค่าย ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม” ณ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ขอเชิญชาวค่ายร่วมกิจกรรมค่ายอาสา “เติมรักให้เติบโต”

โครงสิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน ขอเชิญชาวค่ายร่วมกิจกรรมค่ายอาสา “เติมรักให้เติบโต” กับ 2 ภารกิจ เติมรักให้อบอุ่น ร่วมใช้ชีวิต 5 วัน 4 คืน ดูแลน้องเด็กพิเศษ