อยากเรียนดูด่วน! รับตรงรอบที่ 1 แบบ Portfolio จุฬาฯ 2561

ข่าวดีสำหรับคนที่อยากเป็นนิสิตรั้วจามจุรีมาแล้วจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

จุฬาฯ เปิดรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้ เราได้นำโครงการที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครมาให้น้องๆ