จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับตรง

จุฬาฯ เปิดรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559

Home / ข่าวการศึกษา / จุฬาฯ เปิดรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้ เราได้นำโครงการที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครมาให้น้องๆ ได้ติดตามรายละเอียดกันจ้า

จุฬาฯ เปิดรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4 – 11 มีนาคม 2559 จำนวน 9 โครงการ โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้เพียง 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการรับตรงเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์
2. โครงการรับตรงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
3. โครงการรับตรงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
4. โครงการรับตรงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
5. โครงการรับตรงในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
6. โครงการรับตรงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
7. โครงการรับตรงเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
8. โครงการรับตรงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ และ
9. โครงการรับตรงในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์

ผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2558 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 4 – ม.6 ภาคต้น รวม 5 ภาคการศึกษา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.admissions.chula.ac.th

 

ขอบคุณข้อมูล : http://www.chula.ac.th/