ชุดต้นแบบนิสิต ม.นเรศวร

ชุดต้นแบบนิสิต 5 แบบ ม.นเรศวร – อัตลักษณ์ งดงาม ภาคภูมิใจ

ประกอบด้วย ชุดเรียนประจำวัน ชุดพิธีการ ชุดวัฒนธรรม ชุดรับปริญญา ชุดครุย ในการออกแบบชุดนั้น ส่วนใหญ่จะใช้สีประจำมหาวิทยาลัยคือสีเทาและสีแสด เลือกใช้ผ้าหรือวัตถุดิบที่มีในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีแรงบันดาลใจในการออกแบบ ดังนี้
การแต่งชุดนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

คิดเห็นอย่างไรกับ การแต่งชุดนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

เป็นประเด็นอีกครั้ง เมื่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมารณรงค์ให้ยกเลิกการแต่งกายชุดนิสิต ผ่านโครงการ “รณรงค์ยกเลิก การบังคับ แต่งชุดนิสิต” มีผู้สนับสนุนมากกว่า 1,500 คน