การแต่งกาย ชุดนักศึกษา ชุดนิสิต

ชุดต้นแบบนิสิต 5 แบบ ม.นเรศวร – อัตลักษณ์ งดงาม ภาคภูมิใจ

Home / วาไรตี้ / ชุดต้นแบบนิสิต 5 แบบ ม.นเรศวร – อัตลักษณ์ งดงาม ภาคภูมิใจ

โดยปกติเครื่องแบบนิสิตนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยจะคล้ายๆ กัน แต่แตกต่างกันบางจุด เช่น เข็มที่หน้าอก ลายกระดุม สีเนคไทด์ หัวเข็มขัด เป็นต้น ซึ่งชุดนิสิตนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่บ่งบอกความเป็นผู้ที่คงแก่เรียน มีความรู้ ส่วนเข็มหรือตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งที่บ่งสังกัดที่นิสิตศึกษาอยู่ เป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

สวย งดงาม มีอัตลักษณ์ ชุดต้นแบบนิสิต ม.นเรศวร

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดตั้งโครงการชุดต้นแบบนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการผลิตต้นแบบชุดนิสิตที่มีอัตลักษณ์ และเหมาะสมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลิตเป็นสินค้าที่มีภาพลักษณ์ชัดเจนและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์ งดงาม ภาคภูมิใจ”

ประกอบด้วย 1. ชุดเรียนประจำวันต้นแบบ 2.ชุดพิธีการต้นแบบ 3.ชุดวัฒนธรรมต้นแบบ 4.ชุดรับปริญญาต้นแบบ และ 5.ชุดครุยต้นแบบ

โครงการชุดต้นแบบนิสิต..

ในการออกแบบชุดนั้น ส่วนใหญ่จะใช้สีประจำมหาวิทยาลัยคือสีเทาและสีแสด เลือกใช้ผ้าหรือวัตถุดิบที่มีในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีแรงบันดาลใจในการออกแบบ ดังนี้

 • เสื้อพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่เผยแพร่ปี พ.ศ.2522 และแบบเสื้อ ของชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงริเริ่มปี พ.ศ. 2503
 • เครื่องทรงอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช และเครื่องแต่งกายจากภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • ผ้าทอของจังหวัดพิษณุโลก
 • ช้างสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดอกเสลา ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดอกปีบที่เป็นลายผ้าทอของจังหวัดพิษณุโลก
 • ที่ตั้งของจังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ระหว่างภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน
 • กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ต้นแบบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 5 กลุ่มเครื่องแต่งกาย ดังนี้

ชุดเรียนประจำวัน จำนวน 5 แบบ

ชุดเรียนประจำวันต้นแบบ A1

ชุดเรียนประจำวันต้นแบบ A1

ชุดเรียนประจำวันต้นแบบ A2

ชุดเรียนประจำวันต้นแบบ A1

ชุดเรียนประจำวันต้นแบบ A3

ชุดเรียนประจำวันต้นแบบ A1

ชุดเรียนประจำวันต้นแบบ A4

ชุดเรียนประจำวันต้นแบบ A1

ชุดเรียนประจำวันต้นแบบ A5

ชุดเรียนประจำวันต้นแบบ A1

ชุดพิธีการ จำนวน 5 แบบ

ชุดพิธีการต้นแบบ B1

ชุดพิธีการต้นแบบ B2

ชุดพิธีการต้นแบบ B2

ชุดพิธีการต้นแบบ B2

ชุดพิธีการต้นแบบ B3

ชุดพิธีการต้นแบบ B2

ชุดพิธีการต้นแบบ B4

ชุดพิธีการต้นแบบ B5

ชุดวัฒนธรรม จำนวน 5 แบบ

ชุดวัฒนธรรมต้นแบบ C1

ชุดวัฒนธรรมต้นแบบ C1

ชุดวัฒนธรรมต้นแบบ C2

ชุดวัฒนธรรมต้นแบบ C2

ชุดวัฒนธรรมต้นแบบ C3

ชุดวัฒนธรรมต้นแบบ C3

ชุดวัฒนธรรมต้นแบบ C4

ชุดวัฒนธรรมต้นแบบ C5

ชุดรับปริญญา จำนวน 5 แบบ

ชุดรับปริญญาต้นแบบ

ชุดครุย จำนวน 2 แบบ

นิทรรศการชุดนิสิตต้นแบบ ม.นเรศวร

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตและประชาชนทั่วไปได้ร่วมชื่นชมผลงานออกแบบ และแสดงความคิดเห็น กับนิทรรศการชุดนิสิตต้นแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดแสดง 3 ครั้ง ในวันเวลาและสถานที่ ดังนี้

 • 3-22 กรกฏาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 29-31 กรกฏาคม 2561 ณ ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
 • 26 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: Danai Reabsakuldocs.google.com

บทความแนะนำ