kmutt การแต่งกาย ระเบียบ

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มจธ. ในโอกาสต่างๆ – KMUTT

Home / วาไรตี้ / ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มจธ. ในโอกาสต่างๆ – KMUTT

สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ของ มจธ. อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไรบ้าง ในเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. นั้นได้มีรายละเอียด ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มจธ. ในโอกาสต่างๆ ดังนี้

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มจธ. ในโอกาสต่างๆ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง แต่งกายให้เหมาะสมตามโอกาสต่าง ๆ ไว้ตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การแต่งกาย ของนักศึกษาทั้งในงานพิธี และการแต่งกายมาเรียนตามปกติ ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประหยัดและเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงขอให้นักศึกษารับทราบและปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เครื่องแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มจธ. ในเวลาเรียนปกติ

นักศึกษาชาย แต่งกายในเวลาเรียนปกติ

 • ผม ทรงสุภาพ ห้ามไว้หนวด
 • เสื้อเชิ้ต แขนสั้น หรือแขนยาว สีขาว หรือสีอ่อน หรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีดอก สวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกง
 • กางเกง ขายาว แบบสุภาพ สีดำ สีกรมท่า สีเทา หรือสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีลวดลาย
 • เข็มขัด หนัง สีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะรมดำ มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ
 • รองเท้า หุ้มส้น แบบและสีสุภาพ ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีสุภาพ

นักศึกษาหญิง แต่งกายในเวลาเรียนปกติ

 • ผม ทรงสุภาพ
 • เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาวไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ตัวเสื้อขนาดพองาม ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม โลหะสีเงินมีลาย ดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ 5 เม็ด สวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง
 • กระโปรง สีดำ สีกรมท่า สีเทา หรือสีน้ำตาลเข้ม ความยาวคลุมเข่าแบบสุภาพ
 • เข็มขัดหนัง สีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะรมดำ มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำ มหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ
 • เข็มเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ ขนาดกว้าง 23 มิลลิเมตร สูง 30 มิลลิเมตร ทำด้วยโลหะสีเงิน ติดอกเสื้อด้านซ้าย
 • รองเท้า หุ้มส้น แบบและสีสุภาพ

2. การแต่งกายนักศึกษาในงานพิธี

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มจธ. ในงานพิธี

นักศึกษาชาย ในงานพิธี

 • ผม ทรงสุภาพ ห้ามไว้หนวด
 • เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีดอก สวมทับชายเสื้อ ไว้ในกางเกง
 • กางเกงขายาว แบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
 • เนคไท สีกรมท่า ปักตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วน พระมหามงกุฎ
 • เข็มขัดหนัง สีดำ หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะรมดำ มีลาย ดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหา มงกุฎ
 • รองเท้าหุ้มส้น แบบและสีสุภาพ ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีสุภาพ

นักศึกษาหญิง ในงานพิธี

 • ผม ทรงสุภาพ
 • เสื้อ ให้เป็นเช่นเดียวกับการแต่งกายปกติ ติดกระดุมที่คอเสื้อ
 • กระโปรง สีกรมท่า ความยาวคลุมเข่า แบบสุภาพ
 • เข็มขัดหนัง สีดำ หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะรมดำ มีลาย ดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหา มงกุฎ
 • เข็มเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ ขนาดกว้าง 23 มิลลิเมตร สูง 30 มิลลิเมตร ทำด้วยโลหะสีเงิน ติดอกเสื้อด้านซ้าย
 • รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำ ใช้ประกอบกับถุงน่องสีเนื้อ

3. การแต่งกายนักศึกษาภาคปฏิบัติ

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มจธ. ภาคปฏิบัติ

1. เสื้อ

 • แขนสั้น คอฮาวาย ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด ปล่อยชาย ความยาวของตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก มีกระเป๋า 1 ใบบนอกเสื้อ ด้านซ้าย และอีก 2 กระเป๋าอยู่ระดับต่ำกว่าเอว ด้านหน้าซ้าย และขวา สีของเสื้อให้เป็นไปตามที่คณะและภาควิชากำหนด
 • ปักตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ บนอกเสื้อด้านขวา
 • ปักชื่อ-นามสกุลนักศึกษา อักษรไทยตัวบรรจง ตัวอักษรสูง ประมาณ 5 มิลลิเมตร อยู่เหนือกระเป๋าเสื้อ ด้านซ้ายให้มองเห็น ได้ชัดเจน สีของไหมให้เป็นไปตามที่ภาควิชากำหนด

2. กางเกง ขายาว แบบและสีสุภาพ

3. รองเท้าหุ้มส้น สีสุภาพ หรือตามแบบที่คณะหรือภาควิชากำหนดใช้ร่วมกับถุงเท้าสีสุภาพ

หมายเหตุ : การแต่งกายภาคปฏิบัติ ให้ใช้เฉพาะในเวลาเรียนภาคปฏิบัติของภาควิชานั้น เท่านั้น

4. การแต่งกายนักศึกษาในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มจธ. รับปริญญา

บัณฑิตชาย

 • ทรงผม ทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้า ห้ามใส่วิกผม หรือผมปลอมทุกชนิด
 • เสื้อนอกแบบราชการ สีขาว (ชุดราชปะแตน) ติดกระดุม โลหะสีทอง มีลายดุนนูน ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ สีทอง 5 เม็ด ติดเข็มตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหา มงกุฎสีทองที่คอเสื้อทั้งสองข้าง และให้ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านซ้าย
 • กางเกงแบบสากล สีขาว ไม่รัดรูป ผ้าชนิดเดียว กับเสื้อ ขายาวถึงหลังเท้า ไม่พับปลายขา
 • รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะ ไม่มีเครื่องประดับทุกชนิด

บัณฑิตหญิง

 • ทรงผม จัดแต่งทรงสุภาพ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้า ไม่มีเครื่องประดับทุกชนิด ห้ามใส่วิกผม หรือ ผมปลอมทุกชนิด
 • เสื้อ ให้ใช้ชุดนักศึกษา ติดกระดุมที่คอเสื้อ ติดเข็ม ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วน พระมหามงกุฎที่อกเสื้อด้านซ้าย และให้ติดเข็ม วิทยฐานะ ที่อกเสื้อด้านขวา
 • กระโปรง สีน้ำเงินหรือสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่าไม่เกินชายครุย แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่อัดพลีท ไม่ปักเครื่องประดับ
 • เข็มขัดหนัง สีดำ หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะรมดำ มีลายดุนนูน ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ
 • รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำ ปิดปลายเท้า ความสูงพอประมาณ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ ใช้ประกอบกับ ถุงน่องสีเนื้อ

ที่มา regis.kmutt.ac.th/graduate ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.

บทความแนะนำ