ชุดภาพถ่ายแนวผสมผสาน จากผู้เข้าประกวดดาวเดือน ม.เชียงใหม่

ชุดภาพถ่าย เชียงใหม่-ใหม่ จากผู้เข้าประกวดดาว-เดือน มช. แนวใหม่ของการถ่ายภาพเพื่อโปรโมทดาว-เดือนมหาวิทยาลัย