mu ดาว-เดือน มช

ชุดภาพถ่ายแนวผสมผสาน จากผู้เข้าประกวดดาวเดือน ม.เชียงใหม่

Home / วาไรตี้ / ชุดภาพถ่ายแนวผสมผสาน จากผู้เข้าประกวดดาวเดือน ม.เชียงใหม่

ชุดภาพถ่ายผู้เข้าประกวดดาว-เดือน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับว่าเป็นแนวใหม่ของการถ่ายภาพเพื่อโปรโมทดาว-เดือนมหาวิทยาลัย แต่ละภาพมีความหมาย มีความทันสมัยและแฝงไปด้วยคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบของภาพผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันอย่างลงตัว

ชุดภาพถ่ายผู้เข้าประกวดดาวเดือน มช.

กาลเวลาไม่ทำให้ “เชียงใหม่” มีเสน่ห์น้อยลงเลย ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคม ผู้คนหรือการใช้ชีวิต แต่เชียงใหม่ก็ยังคงไว้ซึ่งความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างอดีตที่งดงามกับปัจจุบัน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่นำเสนอภาพถ่ายชุด เชียงใหม่-ใหม่ ที่มุ่งสะท้อนความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านการแต่งกายด้วยภูษาอาภรณ์ เครื่องประดับและสถานที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายจะสวยงามขนาดไหน ชมกันค่ะ

นายเกียรติคุณ บาลี (ไทเกอร์) คณะมนุษยศาสตร์

นางสาว สวัสดี ยศธรรมเสนี (ขนมปัง) คณะมนุษยศาสตร์

นายนรวิชญ์ สุธนาคุณ (มาร์ค) คณะศึกษาศาสตร์

นางสาว เชียลดา ไชยวงศ์ (ฟร้อนท์) คณะศึกษาศาสตร์

นายวัชรพงษ์ ตันลพัฒน์ (ดาหลัว) คณะวิจิตรศิลป์

นางสาว ธัญญ์นรี วัฒนะจิรวัฒน์ (แอนนาเบล) คณะวิจิตรศิลป์

นายอติวิชญ์ ยาโน (ออล) คณะสังคมศาสตร์

นางสาว กฤติยาภรณ์ ขันเงิน (เฟิร์นฟี่) คณะสังคมศาสตร์

นายอลงกรณ์ สุกันธา (ต้น) คณะวิทยาศาสตร์

นางสาว นัทธ์นภัส วิริยะพันธ์ (เบค่อน) คณะวิทยาศาสตร์

นายรณภูมิ เพ็งแสงทอง (ตาว) คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาว สุพัชรี ไชยยา (อิ้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายสุรพศ แซ่เยี่ยง (แจ็ก) คณะแพทยศาสตร์

นางสาว ศิรดา โล บูลโย่ (ซิลเวีย) คณะแพทยศาสตร์

นาย จิรัฏฐ์ เมืองจั่น (นัท) คณะเกษตรศาสตร์

นางสาว ฐิติรัตน์ ลาปัน (ฝ้าย) คณะเกษตรศาสตร์

นายมณฑล วงค์จินดา (เจ) คณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาว ธัญญพร จตุรวัฒน์ (ธัญญ่า) คณะทันตแพทยศาสตร์

นายยอดหทัย ไตรลิขิต (ตะวัน) คณะเภสัชศาสตร์

นางสาว ปณิธาน ศรีธงชัย (ทราย) คณะเภสัชศาสตร์

นายธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล (ข้าวตัง) คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาว ดวงกมลชนก บุญช่วย (เพลง) คณะเทคนิคการแพทย์

นายเจษฎา ณ เชียงใหม่ (เจเจ) คณะพยาบาลศาตร์

นางสาว เบญญาภา วิริยพัฒนากูล (ใบเฟิร์น) คณะพยาบาลศาตร์

นายอชิระพล พุทธวงค์ (กิว) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาว อุทัยวรรณ อนุวงศ์ (ดริว) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นายดนุพร มณีกาศ (ฝาเบียร์) คณะสัตวแพทยศาสตร์

นางสาว เบญญาภา อารีโกเศศ (เก็ท) คณะสัตวแพทยศาสตร์

นายยุทธพงศ์ ศรีแปดริ้ว (โอ) คณะบริหารธุรกิจ

นางสาว รินทราย คำภีระ (จินนี่) คณะบริหารธุรกิจ

นายกิตติภัส ตียหิรัญวัฒนา (บาส) คณะเศรษฐศาสตร์

นางสาว สุรุจิรา ศรีนันทา (ฝ้าย) คณะเศรษฐศาสตร์

นายกรศุทธิ์ สีหะวงษ์ (เป้) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว นภัสสร นาเนกรังสรรค์ (เจจู) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายภูริณัฐ ชัยบุญลือ (ต้าร์) คณะการสื่อสารมวลชน

นางสาว มโนรส สิทธิไชย (การ์ด) คณะการสื่อสารมวลชน

นายพงศภัค คมกฤส (ปัน) คณะ รัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาว ปารีณา นิมาแสง (โอบอ้อม) คณะ รัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์

นายศุภวิชญ์ ฉัตรเจริญพัฒน์ (ไบรท์) คณะนิติศาสตร์

นางสาว ภควดี หงษ์สอง (หนูดี) คณะนิติศาสตร์

นายธนเกียรติ ฮุงหวล (ต้นปาล์ม) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นางสาว ฐิติวัลคุ์ ธนันชัย (ไวท์) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ติดตามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/SMOCMU/

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟสบุ๊คสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความที่น่าสนใจ