การประกวด ดาว-เดือน ประกวดดาวเดือน มช

ธรรมดาที่ไหน! ภาพแฟชั่นของ ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน มช. ในคอนเซป กล้าคิดชีวิตมีพลัง

Home / วาไรตี้ / ธรรมดาที่ไหน! ภาพแฟชั่นของ ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน มช. ในคอนเซป กล้าคิดชีวิตมีพลัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีการจัดประกวดดาว-เดือน ทุกๆ ปี ซึ่งในแต่ละปีก็มีคอนเซปหรือแนวคิดที่น่าสนใจ อย่างเช่นในปีที่แล้ว (2017) ที่ปล่อยภาพแฟชั่นแนวคิดชุด เชียงใหม่-ใหม่ ติดตามเพิ่มเติมที่>> ชุดภาพถ่ายแนวผสมผสาน จากผู้เข้าประกวดดาวเดือน ม.เชียงใหม่

ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน มช.

และในปี 2018 นี้ จัดการประกวดขึ้นภายใต้แนวคิด “THE MIGHT กล้าคิด ชีวิตมีพลัง (TWIN)” ซึ่งเมื่อวันที่ 28 ต.ค เพจสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้ปล่อยรูปภาพแฟชั่นของผู้เข้าประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคณะต่างๆ ทั้ง 21 คณะ ออกมาให้ชมกัน ซึ่งบอกได้เลยว่า สวย เป๊ะ ปัง อลังการมากๆ

คณะมนุษยศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B01 นายคุณานนท์ รอดไพฑรูย์ (โดม)

G01 นางสาวณัฐธภรณ์ ศึกษา (พลอย)

คณะศึกษาศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B02 นายอภิวิชญ์ ครัดทัพ (กอนดา)

G02 นางสาวอารวรรณ จันทร์สม (อุ๊บอิ๊บ)

คณะวิจิตรศิลป์

ผู้เข้าประกวด

B03 นายฉัตรเฉลิม พัวพรสรรค์ (เจลลี่ดึ๋งๆ)

G03 นางสาวอรจิรา คำปวน (กรอรัมเปิง)

คณะสังคมศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B04 นายวิทวัส ฝั้นอิ่นแก้ว (ไผ่)

G04 นางสาวธัญชนก นิลพัฒน์ (แกร็บ)

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B05 นายรัฐพงศ์ เดชบำรุง (บาส)

G05 นางสาวพิมพ์ลภัส ทองสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B06 นายศักดิ์สิทธื์ แสนชัชวาล (เจมส์)

G06 นางสาวอเล็กซานดร้า แฮงกี่ (ซินดี้)

คณะแพทยศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B07 นายพลธวัฒน์ ศิริรัตนากูล (พล)

G07 นางสาวนภสร ตรียะประเสริฐ (แองเจิ้ล)

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B08 นายภูวนาถ แซ่หย่อ (ฝาจื้อ)

G08 นางสาวธิดารัตน์ สองเมือง (น้ำตาล)

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B09 นายณัฐตพงศ์ อังคสุวรรณ (เวฟ)

G09 นางสาวหรรษมน รัตนนิรมลสกุล (หลิว)

คณะเภสัชศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B10 นายภูเบศ รังรองรจิตภูมิ (พีพี)

G10 นางสาวสุพานันท์ การเวกปัญญาวงศ์ (นิโจ)

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้เข้าประกวด

B11 นายณัฐชนนท์ โนภีระ (ภูมิ)

G11 นางสาวกรชวัล ประทุมวัน (ครีม)

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B12 นายอนุศิษฎ์ กระทุ่ม (โอม)

G12 นางสาวธัญวรัตน์ เสียงใส (ชีวา)

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

ผู้เข้าประกวด

B13 นายคุณานนต์ อยู่บู่ (กาย)

G13 นางสาววิวรรธณี จันทรบุตร (ขิง)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B14 นายกิตตินันท์ สันกว๊าน (ต๊อก)

G14 นางสาวญาณิศา พรสุรีมาศ (พลอย)

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้เข้าประกวด

B15 นายชญานิน ปัญญากร (นิวส์)

G15 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงแสงทอง (ฟ้า)

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B16 นายโอลิเวอร์ เออร์เรอร์แมน (โอลิเวอร์)

G16 นางสาวดาริน มาเกล (ดาริน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B17 นายธีรยุทธ ปันทนันท์ (ฟีฟ่า)

G17 นางสาวจินต์จุฑา เมษะมาน (มิรัน)

คณะการสื่อสารมวลชน

ผู้เข้าประกวด

B18 นายวีรวัฒน์ บุญธรรม (นัท)

G18 นางสาวเก้ากันยา ประเทศรัตน์ (เก้า)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B19 นายภูมิณย์ พันธ์เชย (ภูภูมิ)

G19 นางสาวเขมิกา หินหนุน (เฟิร์นเฟิร์น)

คณะนิติศาสตร์

ผู้เข้าประกวด

B20 นายศุทธิเกียรติ แก้วตรีวงษ์ (แก๊ป)

G20 นางสาวกันตินันท์ เสมอภพ (พลอย)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้เข้าประกวด

B21 นายวสุพล ภานุพินทุ (ตาว)

G21 นางสาวสโรญา ขัดแดง (ฟอยด์)

ติดตามการประกวดและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ เพจสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความแนะนำ