5 เทรนด์อาชีพเกิดใหม่ ปี 2019 

เปิด 5 เทรนด์อาชีพเกิดใหม่ ปี 2019 – ยิ่งเก่งภาษาอังกฤษ ยิ่งเงินเดือนสูง

5 เทรนด์อาชีพเกิดใหม่ ปี 2019 นั้นมีความสนใจเป็นอย่างมาก และมีความหลากหลายในการทำงานมากยิ่งขึ้น ยังมีการนำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น
จันทรเกษม หนุน น.ศ. เก่งภาษา - เพิ่มศักยภาพความสามารถทางการแข่งขัน

จันทรเกษม หนุน น.ศ. เก่งภาษา – เพิ่มศักยภาพความสามารถทางการแข่งขัน

จันทรเกษม หนุน น.ศ. เก่งภาษา - เพิ่มศักยภาพความสามารถทางการแข่งขัน การสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นการสอบ post-test เพื่อติดตามผลพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2