เปิดโมเมนต์ดีๆ ของ เดือน-ดาว- ดิน เฟรชชี PBIC

เปิดโมเมนต์ดีๆ ของ เดือน-ดาว- ดิน เฟรชชี PBIC จุดเริ่มต้นปีหนึ่ง ว.นานาชาติปรีดี พนมยงค์

เปิดโมเมนต์ดีๆ ของ เดือน-ดาว- ดิน เฟรชชี PBIC - ข้อดีของการเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ นอกจากจะทำให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ ในการเรียนและสื่อสารกับอาจารย์ และเพื่อนๆ จากต่างชาติ ยังทำให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมอง