ล้วงสไตล์ตี๋หล่อเข้ม นะ-นะเพียร พระเอกหนัง THE FLOATING JASMINE

ตามไปล้วงสไตล์ตี๋หล่อเข้ม นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ของนะ-นะเพียร พระเอกหนังโกอินเตอร์อย่าง "The Floating Jasmine"