ส่งตัวเองเรียนตั้งแต่อายุ 15 "น้ำตาล วิลาสินี" จนในวันนี้เธอคือ เจ้าหญิงน้ำแข็ง ทีมชาติไทย

ส่งตัวเองเรียนตั้งแต่อายุ 15 “น้ำตาล วิลาสินี” จนในวันนี้เธอคือ เจ้าหญิงน้ำแข็ง ทีมชาติไทย

แบบอย่างที่ดีในความมุ่งมั่น น้ำตาล วิลาสินี เจ้าหญิงน้ำแข็ง ทีมชาติไทย ส่งเสียตัวเองเรียนตั้งแต่อายุ 15 ปี เคล็ดลับความสำเร็จคือ ความเชื่อมันในตนเอง