Camille Schrier นักชีวเคมี คว้าตำแหน่ง Miss Virginia 2019 หลังโชว์การทดลองวิทย์บนเวที

มิติใหม่แห่งวงการความงาม Camille Schrier นักชีวเคมี คว้าตำแหน่ง Miss Virginia 2019 พร้อมเป็นตัวแทนของรัฐเข้าร่วมการประกวด Miss America 2019

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปี 2561

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561