น่าชื่นชม! นักเรียนรักษาดินแดน ร.ร.พรตพิทยพยัต วิ่งฝ่าสายฝนช่วยคนตกรถไฟ สถานีมักกะสัน

นักเรียนรักษาดินแดนกลุ่มหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งพากันเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมทั้งยังได้กลางร่มให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วย