Sophie Ron

โซฟี รอน จากเด็กสาวเก็บขยะขาย สู่การได้รับทุนเรียนต่อมหาลัย ในออสเตรเลีย

โซฟี รอน ผู้ที่ได้รับโอกาสด้านการศึกษา จากกองทุน CCF ล่าสุดเธอก็ได้สำเร็จการศึกษาในฐานะนักวิชาการ และได้รับทุนการศึกษาเข้าเรียนต่อที่มหาลัยในออสเตรเลีย
เด็กชายสาลิก พูดได้ 16 ภาษา รับทุนเรียนต่อที่จีน

จำได้ไหม? เด็กชายชาวกัมพูชา พูดได้ 16 ภาษา รับทุนเรียนต่อที่จีน ถึงระดับปริญญา

เก่ง มีพรสวรรค์ ธุช สาลิก เด็กชายชาวกัมพูชา พูดได้ 16 ภาษา รับทุนเรียนต่อที่จีน ถึงระดับปริญญา พร้อมมีค่าใช้จ่ายประจำวันมอบให้อีกด้วย