ปรับสัดส่วนวิชาที่ต้องเรียน ของนักศึกษาวิชาทหาร

กำหนดให้มีการปรับสัดส่วนวิชาที่ต้องเรียน ของนักศึกษาวิชาทหาร ในปี 62

ในปี 2562 จะมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ของนักศึกษาวิชาทหาร โดยจะลดส่วนเนื้อหาวิชาทหารในห้องเรียนลง แต่ไปเพิ่มสัดส่วนเนื้อหาของวิชาทั่วไปแทน