พานพุ่มสักการะ ปรีดี พนมยงค์

พานพุ่มสักการะ ปรีดี พนมยงค์ ปี 60 สะท้อนอัตลักษณ์ “เด็กธรรมศาสตร์” มองมิติใหม่ แต่ไม่นอกกรอบ

ร่วมงาน วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. พานพุ่มสักการะ ปรีดี พนมยงค์