ทุนเรียนฟรี!! ผู้ช่วยการพยาบาล โรงเรียนฝึกพนักงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกาต่อในหลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล สาขาผู้ช่วยการพยาบาล Patient Asistant ระยะเวลาเรียน 1 ปี