26 มีนาคม วันครบรอบกำเนิด จุฬาฯ “มหาวิทยาลัยไทยแห่งแรก” – ย้อนอ่านประวัติ

ย้อนอ่านประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย 26 มีนาคม วันครบรอบกำเนิด จุฬาฯ - ในวันนี้ครบรอบ (102 ปี)  (ตามปฏิทินสากล)