นศ. คณะจิตรกรรมฯ ศิลปากร ร่วมใจกันวาดภาพในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 กลุ่มนักศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร ร่วมแรงร่วมใจกันวาดภาพบนผนังอาคาร

ต้นไม้ทรงปลูก ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่มหาลัยต่างๆ

ต้นไม้ทรงปลูก ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่มหาลัยต่างๆ และต้นไม้ทรงปลูก เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงาน