สาวเสียงใส พริม-เพชรรัตน์ กับการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวดีๆ ในปี 2017

สาวเสียงใส ศิลปินหน้าใหม่สังกัด Mono Music พริม-เพชรรัตน์ พึ่งสุข กับการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2017