โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนของพ่อหลวง (รัชกาลที่ 9)

10 โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนของพ่อหลวง (รัชกาลที่ 9)

คำว่า " โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ " นั่นหมายถึง โรงเรียนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้การอุปถัมภ์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้าน..

สุดประทับใจ! เด็กนร. ป.5 แต่งเพลงแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ซึ่งเนื้อหาของเพลงบอกเล่าถึงเรื่องราวสุดประทับใจของเด็กชายคนนี้ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก