ม.ราชภัฏเชียงราย เปิดหลักสูตร ดิจิทัลมัลติมีเดีย แห่งแรกของภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

ลักสูตรนี้จึงเน้นสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งสตูดิโอ คอมพิวเตอร์ แอพลิเคชั่นต่างๆ มีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนให้นักศึกษาใช้ประกอบการผลิตงาน ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากองค์กรสื่อชั้นนำของประเทศ ..