ม.ศิลปากร ออกนอกระบบสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ อาคารรัฐสภา 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ม.ศิลปากร ออกนอกระบบสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ